top of page

НАШАТА МИСИЯ И ДЕЙНОСТ

Българска фестивална асоциация (БФА) е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

 

БФА е създадена преди 10 години като гражданска организация, която обединява повече от 30 български фестивала от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други), фестивали с различна големина, бюджети и географски обхват. Член е на Европейската фестивална асоциация EFA от 2013г. и е неин партньор в многогодишния съвместен проект с Европейската комисия - „Европа за Фестивалите и Фестивалите за Европа“. Най-важните дейности на организацията са свързани с популяризиране на най-добрите европейски практики в организирането на фестивали и осъществяване на мост между EFA и фестивалите в България. БФА е традиционен партньор в процеса за оценка на фестивалите в България с европейска значимост и удостояването им със звание „Европейски Фестивал“. Благодарение на тази дейност редица престижни български фестивали получиха най-високата оценка от Европейската фестивална асоциация – сартификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“. Лейбълът „Европейски фестивал“ е знак за качество, който предлага международно признание за работата на фестивалите и предоставя по-добър достъп до информация за тези фестивали от техните партньори и публики. БФА още през 2014 г. бе избрана да изпълнява ролята на национален хъб в проекта „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ (ЕФФЕ) – www.effe.eu

Чрез БФА фестивалите преминаха през оценка първо на национално ниво, а след това избраните от България бяха оценнени от международно жури, излъчено от ЕФА. От България Лейбълът Фестивал на EФФЕ спечелиха 26 фестивала, които бяха включени в мултимедиен фестивал гайд. Част от водещите фестивали подновиха сартификата си за качество и през 2017, 2019 и 2020 г. с автоматично подновяваве за 2022-2023 г.

БФА има установени партньорства с Министерството на културата, Министерството на туризма и множество общини – организатори на фестивали, Националния борд по туризъм и др.

През 2015 г. БФА създаде „Бяла книга на фестивалите“ с анализи и препоръки за реформи в сферата на фестивалите в България.

https://drive.google.com/file/d/0B7PDdWeVsQZ6VXAteEdWaUpwYnc/view?resourcekey=0-V_25blqtb_y6Pt0ijMEFWA

Тук ще откриете нашата стратегия и четирите направления на дейността ни.


 

Застъпничество

Дейности, свързани със застъпничество на културни и образователни политики

Изграждане на мрежи

Дейности, свързани със създавене на нови контакти и споделяне на добри практики и опит

Обучения

Дейности, свързани с развитие на нови умения и придобиване на нови знания

Изследователска дейност

Дейности, свързани с проучвания в полето на културния мениджмънт  с цел да изпреварим бъдещето

Да бъдем реалисти и да пожелаем невъзможното

Какво правим, когато сме заедно или какви са ползите за нашите членове

ЕДИННА ПОЗИЦИЯ

Обединяваме гласовете на фестивалите и се борим техните желания, стремежи и искания да станат реалност като защитаваме и промотираме качественото им съдържание и значение на местно, национално и европейско ниво.

 

ЗАЩИТА

Изготвяме становища, пишем препоръки, участваме в работни групи към ключови институции като отстояваме позицията за по-прозрачно и ефективно финансиране на фестивалите в България. Нашата организация поставя въпроса за мястото на живата култура и възможностите за финансиране на фестивали в следващото поколение Оперативни програми.

ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Организираме целогодишно различни обучителните формати.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРНИ ПАРТНЬОРСТВА

Спомагаме процеса на намиране на съмишленици за иновативни идеи и проекти на национално и международно ниво.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ

Разпращаме месечен бюлетин с информация за различни възможности за финансиране, обучителни програми, предстоящи събития и други интересни новини от сектора.

Our Mission

И също така

ПОДОБРЯВАМЕ ВИДИМОСТТА НА ИДЕИ И ПРОЕКТИ

Популяризираме дейностите на своите членове в специализиран бюлетин за широката аудитория, в сайта и социалните канали на организацията и в партньорски й медии.

СЪЗДАВАМЕ ПРИЯТЕЛСТВА

Паралелно на партньорствата.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Работим в среда на взаимна подкрепа и споделяне на ресурсите.

КАК СЕ ИЗКАЧВАШ ПО ПЛАНИНАТА Е ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА КАК ДОСТИГАШ ВЪРХА

ИВОН  ШУИНАРД

Нашият екип

Борд

20150510-GWSGBVPSKEC-1431271822.jpg

Председател на УС на БФА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Директор на Европейски музикален фестивал

vdimitrov@cantusfirmusbg.com

IMG_1395_sm.jpg

Член на УС на БФА

МИРА СТАЛЕВА

Директор на София Филм Фест

mira@siff.bg

20150510-ZCGCGBNSOXD-1431272155.jpg

Член на УС на БФА

ИВА ЧАВДАРОВА

Директор на Мартенски музикални дни

 


chavdarova@ruse-bg.eu

Пени Раева.jpg

Член на УС на БФА

ПЕНИ РАЕВА

Изпълнителен директор на НДК

office@ndk.bg

maxresdefault.jpg

Член на УС на БФА

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на Софийски музикални седмици

 

sofiamusicweeks@abv.bg

Оперативен екип
thumb.jpg

Счетоводител

СТЕФКА БОЖИЛОВА

Началник отдел Финанси на Кантус Фирмус

s.bozhilovat@cantusfirmusbg.com

thumb.jpg

Счетоводител

РАДОСТИНА УЗУНОВА

Началник отдел Финанси на Кантус Фирмус

s.bozhilovat@cantusfirmusbg.com

15267698_1837280873151169_294431965824891635_n1.jpg

Изпълнителен директор

РАДОСТИНА УЗУНОВА

Експерт концерти 

Кантус Фирмус

r.uzunova@cantusfirmusbg.com

БФА те очаква !

bottom of page