Изграждане на мрежи

Дейности, свързани със създавене на нови контакти и споделяне на добри практики и опит.

ФЕСТИВАЛНИТЕ БРЪНЧОВЕ срещат специалисти от различни области и сфери, за да споделят своите експертиза и опит с фестивалните организатори, мениджъри и широк кръг културни оператори. Сред темите, които сме разглеждали досега, са дизайн мисленето, медиацията, защитата на лични данни, краудфъндинг кампаниите и др. 

FestivalFinder.eu е онлайн инструмент за търсене на фестивали от всички изкуства, от музика до театър, от улични изкуства до танци, литература и др., от 45 страни в Европа, в близост и далеч. Търсачката е като пътеводител за международната публика, любителите и създателите на фестивали, артистите, пътешествениците, академиците, журналистите, блогърите и всички заинтересовани страни, през разнообразното културно пространство на света. FestivalFinder.eu съществува с подкрепата на Европейския съюз. Всички фестивали на изкуствата са поканени и окуражени да се регистрират и да се присъединят към амбицията на FestivalFinder.eu да бъде най-актуалната, задълбочена и пълна база данни в световен мащаб, която свързва изкуствата  и публиките. 

EFFE лейбълът е европейският печат за качество на забележителните фестивали, способни да докажат своята ангажираност в областта на изкуствата, участието си в изграждането на общности и международната си откритост. Кандидатстването за EFFE Label 2019-2020 в момента е отворено. 

Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

МОБ. ТЕЛ.: +359 887 54 47 52

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy