top of page

Застъпничество

БФА изгражда и оказва влияние на културните политики в страната чрез ангажиране в различни застъпнически дейности чрез партньорства, съвети, препоръки, консултативна дейност, участия в срещи на високо ниво и публични речи. От своето създаване, БФА е ключов партньор за изграждане на конструктивен диалог с Министерство на културата и Министерство на туризма. БФА е и член на Европейската Фестивална Асоциация (ЕФА) и на Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА).

download.jpg
b_a303d61f9edf4afbc74518ab4d913cd2.jpg
bottom of page