• BulgarianFestAssociation

Най-голямата онлайн търсачка за фестивали в Европа е тук

Фестивалното лято е на клик разстояние - festivalfinder.eu


FestivalFinder.eu е интерактивен уебсайт, който към днешна дата представя 2100 фестивала и техните програми, насочени към разнообразни публики по цял свят.


Той е в процес на развитие и чрез непрекъснатите актуализации от страна на регистрираните фестивали ще става все по-богат източник на информация за фестивалния живот в Европа.


Ако все още Вашият фестивал не е на картата, чрез опростена регистрация може да качите информация за него в платформата, а в последствие да кандидатсвате и за Европейски лейбъл за качество 2019-2020.


Бъдете активни организатори, бъдете активна пулбика!


* * *

Материалът е изготвен на база на информация, получена от Европейската фестивална асоциация.


Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy