top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Национален фонд "Култура" - програми, срокове, детайли - 2020!

Национален фонд "Култура"  обяви индикативната си година. Първите програми за кандидатстване са ДЕБЮТИ (1-ви кръг - до 30 април), КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (до 28 април) МОБИЛНОСТ (сесия 1 - до 12 март) и ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ (сесия 1 - до 23 юни). Пожелаваме Ви успех!


Точно преди седмица, на 11-ти февруари, на заседание на Управителния съвет на Национален фонд "Култура", се гласува Индикативна програма за 2020 година. В нея се съдържат параметрите и графикът, по който ще се проведат конкурсните програми през годината, заседанията на Управителния Съвет на НФК, както и описанието по сесии и модули за всеки планиран конкурс.


Можете да изтеглите пълната програма от тук.


ДЕБЮТИ

Визуални и дигитални изкуства

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти от сферата на визуални, дигитални изкуства и нови медии.


Същите характеристики и срокове са валидни и за направленията Екранни изкуства, Литература, Музика, Сценични изкуства.


КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Културни индустрии и културен туризъм

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 28.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества, устойчиви практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).


Съхранение и популяризиране на културно наследство

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 28.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.


МОБИЛНОСТ

Непрофесионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00)

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители за участия в международни, национални и локални културни форуми за културен обмен.


Професионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00)

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.


ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Дългосрочни събития

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.


Краткосрочни събития

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.На 21 и 24 февруари между 11:00 и 15:00 ч., ще се проведат информационни срещи, на които ще бъдат представени активните сесии за кандидатстване на НФК - Мобилност и Творческо развитие. Срещите ще се проведат в галерия "Средец" в сградата на Министерството на културата, бул. Ал. Стамболийски 17. Подробна програма и повече информация можете да откриете в регистрационните форми. За присъствие се изисква задължителна регистрация, тъй като местата са ограничени.

Регистрация за ИНФО ДЕН МОБИЛНОСТ - тук.

Регистрация за ИНФО ДЕН ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ - тук.


Национален фонд „Култура“ подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.***


Материалът е подготвен на база на информация от уебсайта на Национален фонд "Култура".

Comments


bottom of page