top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Въпроси и отговори на 14-ти февруари

На 14.02 в галерия "Средец" ще можете да се консултирате относно Вашите проектни идеи и да научите за конкретните финансови възможности, които програма "Творческа Европа" и програма "Европа за гражданите" предлагат.


Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 насърчава европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности програмата спомага за създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданската ангажираност. Програмата предлага: - Лесен и достъпен начин за кандидатстване - Електронен формуляр на български език - Бюджет, базиран на „еднократни плащания“ - Отсъствие на формално съфинансиране от страна на организацията бенефициент - Свобода при избор на вид проектни дейности и събития - Отсъствие на финансови отчети, бюджетни пера и ставки - Широка партньорска база и лесен достъп за малки и средни организации „Творческа Европа“ е програмата на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудио-визуалния сектор. От 2014 г. до 2020 г. са отпуснати 1,46 милиарда евро в подкрепа на европейски проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капациетета на културните и творческите организации. От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“, която инвестира във филми, телевизия и видео игри. Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области: - визуални изкуства - фотография - танц - театър - пърформанс - музика - културно наследство - архитектура - дизайн - цирк - фестивали - мода - литература - мултидисциплинарни проекти За повече информация относно програма "Творческа Европа" посетете www.creativeeurope.bg. Тук може да си запазите предварително час за индивидуална среща с екипа на Национален център за контакт и Бюро "Творческа Европа": https://forms.gle/gFrD8ZddHS8QBu1w5.

Comments


bottom of page