top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

57-ма Генерална асамблея на PEARLE в Пловдив

На 24 и 25 май в град Пловдив ще се проведе срещата на Европейска лига на работодателските асоциации в изпълнителските изкуства. Домакин на форума е БАРОК - Българска асоциация на работодателите в областта на културата.

Събитието ще повиши авторитета на страната ни в областта на културните индустрии и ще заеме заслужено място сред проявите в Европейска столица на културата Пловдив, защото:


- PEARLE, чрез членовете си, включително БАРОК, представлява над 10 000 организации в областта на театъра, музиката, танца, вариетето, цирка и т.н. в цяла Европа;


- PEARLE е професионалното средище на мениджърите в изпълнителските изкуства, лобистка и консултантска организация пред структурите на Европейката комисия;


- PEARLE е единствената работодателска страна в социалния диалог в сектора „Live performans” със синдикати и други международни организации на ниво Европейски съюз;


- Под егидата на PEARLE се развиват неформални мрежи и работни комитети като Европейския оркестров форум (основан през 2005 г. в Страсбург). В тази връзка е важно да отбележим че ден преди Асамблеята на PEARLE в Пловдив, ще се проведе заседание на мрежата на европейските национални асоциации на оркестрите в Зала „България” в София, на която ще се обсъдят актуалните проблеми на симфоничното дело, влиянието на икономическите рестрикции, пътищата към нови публики и т.н.


- Поради местоположението на Пловдив, 57-та Генерална асамблея на PEARLE ще се превърне в естествен мост между европейски и балкански партньори в областта на културата (предвид липсата на аналогична организация на БАРОК в другите страни от нашия регион).


PEARLE провежда асамблеите си при редуване на организаторите и София през 2012 г. беше домакин на форума. Отличното посрещане тогава, ползотворната работа, както и очакването за среща с Пловдив в годината, през която е европейска столица на културата, накара членовете на PEARLE с удоволствие да изберат отново България и града на тепетата за свой домакин. Очакваните участници са 60 експерти от 23 държави, работният език е английски. Заседанията ще се проведат в сградата на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив.


Паралелно със заседателните срещи, участниците в Асамблеята ще се запознаят с културата на Пловдив, ще посетят много исторически забележителности, ще се запознаят с българската азбука (предвид датата на заседаване) и ще посетят събития от програмата на Пловдив 2019.

* * * Материалът е изготвен на база на информация, подадена от пресцентъра на БАРОК.

Comments


bottom of page