• BulgarianFestAssociation

Срокът за кандидатстване в програмата Music moves Europe е удължен до 16-ти декември 2019!

Тази програма ще подкрепи иновативни модели на сътрудничество между малки и средни музикални пространства, което ще им позволи да бъдат конкурентоспособни и да допринесат към европейската жива сцена.


“Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” има за цел да проправи пътя към „секторната подкрепа за музиката“ като нов елемент за следващата програма Творческа Европа след 2020 г.


Настоящият призив за предложения има за цел насърчаване на устойчиво разпространение на музика на живо чрез сътрудничество между малки и средни музикални заведения, за да се стимулират иновативните модели за колаборация и да се подобри ролята и идентичността на заведенията в местната общност. Цел на този призив е също да се увеличи способността на музикалните заведения да останат конкурентоспособни в бързо променящата се пазарна среда.


Новият краен срок е 16-ти декември 2019 в 13:00 ч. брюкселско време (14:00 ч. българско време).Можете да научите повече и да кандидатствате тук.

Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

МОБ. ТЕЛ.: +359 887 54 47 52

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy