top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Срокът за кандидатстване в програмата Music moves Europe е удължен до 16-ти декември 2019!

Тази програма ще подкрепи иновативни модели на сътрудничество между малки и средни музикални пространства, което ще им позволи да бъдат конкурентоспособни и да допринесат към европейската жива сцена.


“Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” има за цел да проправи пътя към „секторната подкрепа за музиката“ като нов елемент за следващата програма Творческа Европа след 2020 г.


Настоящият призив за предложения има за цел насърчаване на устойчиво разпространение на музика на живо чрез сътрудничество между малки и средни музикални заведения, за да се стимулират иновативните модели за колаборация и да се подобри ролята и идентичността на заведенията в местната общност. Цел на този призив е също да се увеличи способността на музикалните заведения да останат конкурентоспособни в бързо променящата се пазарна среда.


Новият краен срок е 16-ти декември 2019 в 13:00 ч. брюкселско време (14:00 ч. българско време).Можете да научите повече и да кандидатствате тук.

Commentaires


bottom of page