top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Сесия на Министерството на културата за проекти за разпространение на готов сценичен продукт

Министерството на Културата ОБЯВЯВА СЕСИЯ за финансова подкрепа на проекти за разпространение на готов сценичен продукт  в областта на театралното, музикалното или танцовото изкуство - спектакъл или концерт, реализиран от частни културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на сценичните изкуства.


Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват частни културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.


Общата сума за финансиране на проекти е 800 000 /осемстотин хиляди/ лева.

Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:


1.      капацитет и експертен потенциал на организационния екип;


2.      добро съотношение между въздействие и стойност на проекта;


3.      некомерсиалност;


4.      зрителски ресурс и развитие на публики;


5.      реалистичен бюджет;


6.      коректно попълнен формуляр и задължителни приложения.


Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата - www.mc.government.bg, в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, „Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, „Програми и проекти“.


Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител на място в Министерство на културата, по пощата или чрез куриер и по електронен път - сканирани на е-mail – mc.otdel.music@gmail.com - за музикални и танцови спектакли и на е-mail – mc.theatre@abv.bg - за театрални спектакли.


Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни след публикуване на обявата.


Допълнителна информация на телефони: 02/94 00 873/ 94 00 963/94 00 914/94 00 802.

Comments


bottom of page