top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Приветствие от новия изпълнителен директор на БФА

Речта на Светлозара Христова на Общото събрание на организациятаУважаеми фестивални организатори, партньори и съмишленици,


Фестивалите имат невероятната способност да бъдат пространства на диалог между различни общности, да „действат“ като платформи за споделяне на идеи, опит и знание от бъдещето. Те имат своята ключова роля в изграждането на едно здраво общество като насърчават разбирането и сътрудничеството на локално, национално и международно ниво.


Чувствам се щастлива и привилегирована да поема поста на изпълнителен директор на БФА с жизненоважната мисия да се грижа за създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалната екосистема в страната.


Намираме се в един изключително напрегнат геополитически момент от човешката история; живеем във времена на сериозни политически, икономически и културни трусове по цял свят; свидетели сме на краха на повечето системи, които добре познаваме и сме изправени пред една нова логика на подредба на света, в която обмена на информация и знание, е отворен, свободен, мрежови. Вярвам, че всички тези факти ни задължават като културни оператори, организатори на фестивали и осъзнати личности да работим усърдно в международен контекст и всеки чрез своя фестивал, а и всички заедно чрез мрежата на БФА, да се стремим да култивираме ниво на обществена ангажираност и дълбоко разбиране към темите и предизвикателствата на света днес.


Надявам се искрено на Вашето сътрудничество през следващата година и желание с малки, но смели стъпки, да разрастваме и разширяваме дейността на организацията на локално, национално и международно ниво, както и да създаваме по-широк публичен диалог около темите за фестивалните политики, който да ни позволи да видим по-ясно света днес и да оформим визията си за света утре.


Сърдечни поздрави, Светлозара Христова

Kommentare


bottom of page