top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Подкрепа за независимия културен сектор на България с 15 милиона лева

От допълнително отпуснатите от правителството по бюджета на Министерството на културата антикризисни средства в размер на 15 милиона лева, 12 милиона ще бъдат разпределени чрез програмата „Творчески инициативи“ за създаване на самостоятелни проекти от творци на свободна практика от всички жанрове. Това обяви министърът на културата Боил Банов на брифинг вчера.

Средствата ще бъдат разпределени чрез Национален фонд „Култура“ (НФК), който до момента вече е получил допълнителни 4,7 млн. лева и разполага с 22,5 млн. лева, уточни министърът.


Подкрепата е насочена към 3 000 независими артисти у нас, идинтифицирани по информация на Министерството на културата от различни източници, които ще могат да получат по 4 000 лв. на проект. Изискванията по тази програма са две – представените произведения - литература, драматургия, поезия, романи, произведения на изкуството - да са изцяло български и свързани с България, както и съдържанието по тях да бъде представено онлайн. Проектите ще бъдат качени в канала на Министерство на културата в YouTube. Работи се и в посока облекчаване на процедурите в рамките на законосъобразността, посочи министър Банов. Експертите на Министерството и на НФК вече работят за това програмата да бъде обявена и отворена за кандидатстване още в понеделник, 3 август. Предвижда се периодът за подаване на документи и проекти да е в рамките на 40 дни, след което да бъдат оценени и финансирани най-късно през октомври.


С останалите средства ще бъде подкрепен секторът чрез финансиране на вече съществуващите програми на НФК.

  

За подпомагане на частни култури организации в областта на изкуствата ще бъдат отделени допълнителни 1,5 млн. лв. Тази програма е нова и към частните културни организации със собствени и такива без собствени средства вече са насочени 1,5 млн. лв в помощ на тяхната дейност, с което общата стойност за проекти нараства до 3 млн. лв., уточни министърът.


Програма „Социално ангажирани изкуства“ ще бъде захранена с допълнителни 500 000 лева към разпределените вече по нея 250 000 лв., като сумата по нея става 750 000 лв.

  

За съфинансиране на проекти по програма „Творческа Европа“ се добавят 300 000 лв. към съществуващите 150 000 лева.

  

Програма „Публики“ ще се финансира с допълнителни 500 000 лв. към съществуващите по нея 500 000 лева, с което средствата по тази програма стават общо 1 млн. лв.

  

С около 150 000 лв. ще бъде увеличен експертният капацитет на Фонд „Култура“, който вече е изчерпал годишния си бюджет от 75 000 лева предвид множеството проекти.

  

Създават се и две напълно нови програми. За подкрепа на цирково и вариететно изкуство са предвидени 700 000 лв., а 300 000 лв. - за подкрепа на български автори и литература за написване на произведение още на фаза идеен проект. Тези средства са извън допълнителните 15 милиона. Програмата за цирково изкуство ще бъде финансирана чрез Национален фонд „Култура“ от отпуснатите допълнителни 5 милиона лева с ПМС 121 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации. Програмата за литература ще бъде финансирана от средствата от бюджета на Министерството на културата, предоставени на Националния литературен музей.

  

Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 15 млн. лв. с ПМС 72479 от 28.07 за одобряване на допълнителен разход по бюджета на МК за 2020 г.

   • За създаване на самостоятелни проекти от творци, от всички жанрове на изкуството по програма „Творчески инициативи“ – 12 млн. лв.

   • За подкрепа на частни културни организации в областта на изкуствата – 1,5 млн. лв., които се прибавят към вече определената допълнително подкрепа от 1,5 млн. лв и с които общата сума в тази програма става 3 млн. лв.

   • Към програма „Социално ангажирани изкуства“ се добавят 500 000 лв към гласуваните за нея 250 000 лв, с което общата сума по тази програма е 750 000 лв.

   • Към програма „Публики“ ще бъде обавена втора сесия в размер на 500 000 лв. към съществуващите вече от първа сесия 500 000 лева, с което подкрепата за свободния сектор по тази програма става общо 1 млн. лв.

   • Към целева програма за национално съфинансиране на проекти по „Творческа Европа“ се добавят 300 000 лв. към одобрените вече 150 000, с което сумата за разпределение става общо 450 000 лв.

   • Сумата от 150 000 лева ще бъде насочена към НФК за подсилване на експертния капацитет – за наемане на експерти, които да разглеждат и одобряват всички тези проекти.


Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 5 млн. лв. с ПМС 121 от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка

   • 700 000 лв. извънредна сесия на програма „Творческо развитие“ за проекти на творци на свободна практика, които не са могли да се възползват от програмата за творчески стипендии поради по-високия доход от 1 000 лв.

   • 1 500 000 лв. за нова програма, подкрепяща частни културни организации в областта на изкуствата

   • 500 000 лева за програма за създаване на нови театрални проекти

   • 500 000 лева за програма за създаване на нови музикални проекти

   • 500 000 лева за програма за създаване на нови танцови проекти

   • 800 000 лева за програма за разпространение на вече готов музикален, танцов и театрален продукт

   • 500 000 лева за програма в областта на визуалните изкуства.

Comments


bottom of page