top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Подкрепата за култура е подкрепа за Европа! - петиция на Culture Action Europe (CAE)

Culture Action Europe (CAE) призовава: "Ние сме граждани и организации, които вярват, че културата е основата на европейското единство. Това ни свързва заедно и подкрепя нашето чувство за принадлежност към европейската общност."


"Вярваме, че културата играе решаваща роля за отстояване на общи европейски ценности, подхранване на взаимното разбирателство между народите на Европа и насърчаване на разнообразни и приобщаващи общества;


Ние сме артисти, създатели на политики, културни оператори, студенти, изследователи и граждани, които са твърдо убедени, че културата е стълб на устойчивите общества;


Ние се стремим да поставим културата в центъра на обществения дебат и вземането на решения. Културата и изкуствата са дълбоко вградени в обществото и засягат редица политически области. Съществуват надеждни доказателства за положителното въздействие на културата върху здравето и благополучието, социалното сближаване и равенството, образованието, насърчаването на демократичните принципи, външните отношения, наред с растежа и работните места, научните изследвания и иновациите.


Културата, като основа на европейското единство и ключ към бъдещия просперитет, се нуждае от подходящ финансов ангажимент, за да гарантира устойчивостта на европейския проект.


В момента националните правителства и политиците на ЕС взимат решения относно бюджета на ЕС след 2020 г., които ще повлияят на следващата фаза на подкрепа за културата. Призоваваме европейските институции и държавите-членки да признаят добавената стойност за културните инвестиции в ЕС и да я преведат в достатъчна подкрепа в следващия бюджет на ЕС.


- Уверете се, че 1% от бюджета на всяка област на политиката на ЕС се отделя за култура

- Удвоете бюджета за култура

Споделено европейско бъдеще е възможно само със значително и устойчиво финансиране на културата както в различни области, така и в рамките на конкретна културна програма.


Ние потвърждаваме, че напълно демократичният Европейски съюз е културен проект. С оглед на поляризиращите тенденции в Европа, ние трябва да укрепим европейската общност и да зачитаме нейното многообразие!"


Още за петицията и линк за подписване, ще откриете тук.

コメント


bottom of page