top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

От 16 септември до 16 октомври е отворена сесията на Столична програма “Култура” за 2020 година

Съгласно приетото от Столичния общински съвет решение № 394 от 27.06.2019 на 16 септември 2019 започна сесията на Столична програма “Култура” за 2020 година.
Периодът на сесията е точно месец – от от 16 септември до 16 октомври 2019 включително. Кандидатурите за проекти към Столична програма “Култура” се подават единствено по електронен път на официалния сайт на програмата. Това е единствената сесия за финансиране по всички направления с изключение на Направление 7 – “Мобилност”, за което са обявени още две сесии с периоди за подаване на кандидатурите, съответно: Сесия 2: 13 януари – 13 февруари 2020 Сесия 3: 4 май – 4 юни 2020  


Можете да се запознаете подробно с Правилата за работа на Столична програма “Култура” тук.


Направленията в Столична програма “Култура” за 2020 година са: Направление 1 – “Театър” Направление 2 – “Музика и танц” Направление 3 – “Визуални изкуства” Направление 4 – “Литература” Направление 5 – “Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности” Направление 6 – “Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата” Направление 7 – “Мобилност” (вътрешна и външна) Направление 8 – “Културни партньорства и копродукции” Направление 9 – “Активни публики” Направление 10 – “Кино” Направление 11 – “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)” 


Информация за специфичните изисквания при кандидатстване във всяко от направленията за 2020, както и за начина на отчитане на изпълнените проекти, получили частично или пълно финансиране по Столична програма “Култура”, вижте тук


Необходимите документи и формуляри за кандидатстване за финансиране по Столична програма “Култура” за 2020 можете да изтеглите тук.


Призоваваме Ви към активност!* * *


Материалът е изготвен на база на информация от уебсайта на Българската музикална асоциация.

Comments


bottom of page