top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Национален фонд "Култура"обявява конкурс по програма "Социално ангажирани изкуства"

Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.


Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.


СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 06.07.2020 (11:00 ч.) – 08.09.2020 (15:00 ч.).


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА


С финансова подкрепа на проекти, програмата цели:


- реализация на творчески проекти тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права

- насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси

- развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства - генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми

- създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси

- привличане на внимание и ресурси към социално значими теми


Приоритетно се разглеждат проекти и дейности, които:


- творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти

- имат добра стратегия и дейности за популяризиране на проекта и потенциал за взаимодействие с публиката в дигиталното пространство

- са съобразени с нуждите на участниците и осигуряват тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите

- разработване на методи за съвместна работа със социални групи, общности и публики, които имат дългосрочна перспектива


Пълните условия за кандидатстване ще откриете тук.


Успех, колеги и артисти!***


Материалът е подготвен на база на информация от уебсайта на Национален Фонд Култура.

Comentários


bottom of page