top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

До 1-ви ноември заявления за инициативи в Календара на културните събития на Столична община за 2020

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява прием на заявления за включване на културни събития в раздели „Стратегически събития” и „Значими събития” в Календара на културните събития на Столична община за 2020 г. 

Предложения се приемат само по електронен път - от 1 октомври до 1 ноември 2019 г., включително. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, трябва да имате предварителна регистрация в системата.

Регистрация може да направите на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com, като посочите име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявлението. На e-mail ще получите код за достъп до системата. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. или 2019 г., следва да използват същия акаунт за достъп и за Календара на културните събития за 2020 г.

Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2020 г. вижте тук.

Актуалните документи и формуляри за заявяване на събития за включване в Календара на културните събития на Столична община през 2020 г. ще бъдат публикувани допълнително на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Comments


bottom of page