top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Отворено писмо от името на най-големите европейски културни мрежи


Публикуваме откъс от тяхното изявление за ефекта на COVID-19 върху Творческа Европа и европейските културни и творчески сектори.Отворено писмо: Ефектът на COVID-19 върху Творческа Европа и европейските културни и творчески сектори


Коронавирусът обхваща всички страни в Европа и вече е очевидно, че културният сектор е и ще бъде силно засегнат. Отправяме жест на солидарност към всеки човек и организация, които са засегнати от вируса не само в Европа, но и другаде по света, както и от мерките, предприети за неговото овладяване.


От името на международни и европейски културни мрежи, платформи и културни организации на 20 март 2020 г. Culture Action Europe написа съвместно писмо до еврокомисар Мария Габриел и членовете на Генерална дирекция на образованието, младежта, спорта и културата (DG EAC). Като активен член на Culture Action Europe, IETM даде своя принос и също подписа писмото.


В писмото са изброени предложения относно начините за справяне с последиците от COVID-19 върху Creative Europe и европейските културни и творчески сектори. Можете да изтеглите писмото тук или да прочетете основното му съдържание по-долу:

Основни въпроси и предложения


Разнообразието от културни и творчески сектори и техните дейности налагат многоцелеви подход за справяне с въздействията, които се усещат в секторите поради COVID-19. Трябва да бъдат предложени редица различни възможности за културните организации, които се възползват от финансирането на Творческа Европа, за да осигурят подходяща подкрепа и да позволят адекватни реакции за индивидуалните обстоятелства на всяка организация. По-долу очертаваме основните области под въпрос и нашите предложения, които биха помогнали за подкрепа на културните и творческите сектори в това предизвикателно време.

1. Мерки за гъвкавост


Период на допустимост

За събития, които не могат да се проведат в рамките на първоначално предвидения период за допустимост на проект или рамкова година:

→ Да се удължи периода за допустимост на проекти и рамкови договори със съответно отложени срокове за отчитане на проекти

Примери за мрежи:

За мрежи в година 3:

→ Да се удължи настоящата рамка за период, приблизително отговарящ на периода, през който дейностите не са били възможни. Започване (и завършване) на година 4 съответно по-късно

→ Да се позволи прехвърлянето на средства, които не са използвани през 3-та година, да бъдат допълнително използвани през 4-та година

За мрежи в година 4:

→ Да се удължи периода на допустимост с период, приблизително съответстващ на периода, през който дейностите не са били възможни


Допустимост на разходите

За събития, които е трябвало да бъдат отменени, но плащанията вече са извършени и свързаните с тях разходи:

→ Да се направят допустимите разходи, като се свържат с анулирани събития и други анулирани дейности

→ Да се изяснят необходимите доказателства, нужни за представяне на допустимостта на направените разходи

За фрийлансъри, които са особено засегнати от отмяна на събития и други дейности, тъй като единственият им доход често зависи от тези дейности:

→ Разрешаване на допустимостта на „такса за солидарност“, която бенефициентите могат да предложат като плащане на фрийлансъри, които вече са наети за анулирани събития и дейности


Заменяне на дейности

В случай на отлагане на събитията става все по-трудно поради несигурността и възможното натрупване на събития след кризата:

→ Да бъде позволено на бенефициентите да заменят събития с други формати и дейности, по-подходящи за текущата ситуация (напр. уебинари, публикации, видеоклипове) или с дейности, които могат да се извършват независимо от текущата ситуация (например прехвърляне на неизразходвани разходи за развитие на финансовата устойчивост на организацията)


Допълнително финансиране

За бенефициенти, които са изправени пред значителни загуби (поради възстановяване на билети, такси за участие и т.н.) и когато разходите, направени за отложени или отменени събития и други дейности, не могат да бъдат възстановени:

→ Предоставяне на възможност за кандидатстване за допълнително финансиране за смекчаване на загубите и подкрепа в пренасрочването на събитията, когато е уместно

2. Призив към ЕС да подкрепи културния и творческия сектор


Въпреки че обществената безопасност остава основен приоритет, Европейските културни мрежи, Европейските културни платформи и културните организации и техните членове остават в знак на солидарност с артистите и културните оператори, засегнати от спешните мерки, предприети в светлината на ситуацията COVID-19. Прилаганите мерки вероятно ще „поразят“ европейските театри, музеи, архиви, библиотеки, обекти на културното наследство, културни центрове и други културни и творчески пространства, зависещи от публиката и посещението, както и културната екосистема като такава, творци, професионалисти , фрийлансъри, малки и средни бизнеси, които работят в рамките на тези практики, а също и технически и подкрепящ персонал. Без подходящи мерки за подкрепа тези решения ще имат пагубно икономическо и социално въздействие върху сектора. Независимо дали са наети или на свободна практика, работниците в културния и творческия сектор, които често са в несигурна ситуация, са изправени пред внезапна и значителна загуба на доходи.


Затова бихме искали да Ви насърчим:

- Да подкрепите молбата ни към европейските институции и националните правителства да приемат спешни мерки, които конкретно и адекватно подкрепят устойчивостта на културната екосистема - подобно на това, което се планира за малкия бизнес.

- Да призовете Европейската комисия да отдели част от спешния пакет от 25 милиарда евро за европейската икономика, специално за културния и творческия сектор.


Тъй като председателят на Европейската комисия д-р Урсула фон дер Лейен обяви в пресата, че Европейската комисия възнамерява да бъде възможно най-гъвкава, много се надяваме, че можете да дадете положителни отговори на нашите предложения.


Подписали:


Culture Action Europe – www.cultureactioneurope.org

IETM – International network for contemporary performing arts www.ietm.org

The European Choral Association – Europa Cantat – europeanchoralassociation.org ECSA – European Composer and Songwriter Alliance – composeralliance.org/

European Cultural Foundation – www.culturalfoundation.eu

European Music Council – www.emc-imc.org

Circostrada Network – www.circostrada.org

NEMO – Network of European Museum Organisations – www.ne-mo.org

JMI – Jeunesses Musicales International – www.jmi.net

On the Move – www.on-the-move.org

FACE – Fresh Arts Coalition Europe – www.fresh-europe.org

EUROPA NOSTRA – also on behalf of other members of the European Heritage Alliance 3.3. www.europeanheritagealliance.eu

European Festivals Association (EFA) – www.efa-aef.eu

IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Spaces – www.in-situ.info

EUNIC – EU National Institutes for Culture – www.eunicglobal.eu

ELIA, globally connected European network in higher arts education – www.elia-artschools.org

ENCC – The European Network of Cultural Centres – www.encc.eu

TEH – Trans Europe Halles – www.teh.net

EJN – Europe Jazz Network – www.europejazz.net

ERIH – European Route of Industrial Heritage – www.erih.net

FEDEC – European federation of professional circus schools – www.fedec.eu

AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen- www.aec-music.eu

ENCATC, European Network on cultural management and policy – www.encatc.org International Music Council – www.imc-cim.org

Soluzionimuseali ims – soluzionimuseali.com

ACCR – Association des Centres culturels de rencontre – www.accr-europe.org

Future For Religious Heritage – www.frh-europe.org

European Concert Hall Organisation – www.concerthallorganisation.eu

European Association of Archaeologists www.e-a-a.org

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) https://www.ifla.org/

Cumulus International Association of Universities and Colleges in Art, Design and Media – www.cumulusassociation.org

International Music Council www.imc-cim.org

RESEO – European Network for Opera, Music and Dance Education www.reseo.org

ETC – European Theatre Convention www.europeantheatre.eu

Comments


bottom of page