top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Creatives Unite - още една възможност за сектора на културата и творчеството

Още една възможност за сектора на културата и творчеството в изпълнение на взетите спешни мерки в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19.


По инициатива на Европейския комисар Мария Габриел, приета единодушно от министрите на културата, на 5 май бе поставено началото на онлайн платформа за представителите на културните и творчески индустрии: артисти, художници, музиканти, издатели, писатели, реставратори, археолози и много други.


Мария Габриел сподели още: "Благодаря на екипа на пилотния проект „Финансиране, обучение, иновации и патентоване за културните и творческите индустрии” (Creative FLIP), за осъществяването на инициативата. Тя ще бъде мястото за споделяне на информация, мнения и добри практики от културни дейци, артисти и творци, с цел да се подпомогне вземането на работещи решения за смекчаване на кризата. Ще предоставя възможности за съвместно създаване и споделяне на инициативи. Защото никой не познава по-добре нуждите на сектора от самите негови представители. https://creativesunite.eu/.


Тази онлайн платформа допълва създадената в края на месец април, също по моя инициатива, платформа за споделяне на добри практики от държавите членки, в подкрепа на културния сектор. По този начин, ще имаме пълната картина за текущото състояние на културните и творчески индустрии, и това ще подпомогне вземането на по-ефективни решения както на национално ниво, така и на ниво ЕС. Вярвам, че двете платформи ще спомогнат за изготвянето на стратегии с работещи решения и за бързо възстановяване от последиците от кризата."

Comments


bottom of page