top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Позиция на БФА относно обявяването на пандемия от коронавирус и на извънредно положение в България

Публикуваме текста на официалното писмо, което Българска фестивална асоциация входира на 18.03.2020 г. (сряда) в Министерство на културата, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика.

ДО:

Боил Банов, Министър на културата на Р. България

Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17

С КОПИЕ ДО:

Томислав Дончев, Заместник министър-председател, Министерски съвет на Р. България

Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1

Владислав Горанов, Министър на финансите на Р. България

Адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 102

Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика на Р. България

Адрес: гр. София, ул. Триадица № 2


ОТНОСНО: Позиция на Българска Фестивална Асоциация по повод обявяването на пандемия от коронавирус от Световната здравна организация на 11.03.2020 г., както и на извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г.Уважаеми народни представители,


Уважаеми господа министри,


Българска фестивална асоциация (накратко БФА) е представителна организация на

фестивалите, чиято основна цел е създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България. Членовете на БФА представят цялата гама сценични изкуства. Сред основните цели на БФА са:


- Утвърждаване и разпространение на имиджа на фестивалите като важен фактор за културното, социалното и икономическо развитие на градовете и регионите, както в България, така и в Европа и по целия свят;


- Изграждане на среда на доверие и градивен диалог в културния сектор между различни публични, частни и граждански институции.


Безспорно безпрецедентна и извънредна е ситуацията, пред която пандемията с

коронавируса ни поставя с всеки изминат час и минута. Критични са, а и ще бъдат,

последствията за много сектори на социалния и икономическия живот у нас,

включително и културния такъв. Наред със здравеопазването, транспорта, образованието и туризма, културните индустрии, културните оператори, артистите на свободна практика, културните институции (държавни, общински и частни), в които се провеждат културни събития, са също сред най-засегнатите сектори от ограничителните мерки, въведени с извънредното положение в страната, а и в Европа.


По цял свят и у нас вече паднаха хиляди спектакли, концерти и турнета, кинопрожекции, клубни и камерни форми, записи, майсторски класове и редица прояви на закрито и открито. Огромен брой фестивали у нас също бяха принудени да отказват и отлагат своите събития, сред тях са фестивални платформи със световно и национално значение като “София филм фест”, МФ „Мартенски музикални дни", "Европейски музикален фестивал", "Софийски музикални седмици", и сме сигурни, че този списък ще се разраства пропорционално на времевата продължителност на извънредната ситуация. Неосъществените договори и прекъснатите публични дейности водят както до неумолими финансови загуби от неустойки, от вече закупени самолетни билети и платени резервации, от извършени разходи за реклама и промоция на събитията, така и до липса на приходи за неопределен период от време. В културния сектор на България работят хиляди хора, които без осъществяване на планираните събития (фестивали, концерти, представления, и прочие) остават практически без работа и доходи. Осъзнати сме също така и за факта, че населението на страната ни, нашата публика, е изложено на огромен стрес и притеснения за своето физическо оцеляване и тяхното “влизане” отново в залата ще бъде допълнително предизвикателство пред нас, фестивалните организатори, дълго време след като най-критичният момент от епидемиологичната криза премине.


Същевременно браншовите организации и синдикатите написаха писма и навсякъде по света започна разговорът за компенсаторни механизми за подкрепа на културния сектор, който носи милиарди като приходи на националните бюджети. Още в средата на миналата седмица Европейският съюз предложи "Финансова инициатива в отговор на коронавируса", която достига 35 милиарда евро, от които 8 ще бъдат в подкрепа на малките и средни предприятия. В публичното пространство вече има информация, че България ще получи 812 милиона евро от обявената от ЕС сума за борба с коронавируса и след разчетите за страните членки. Като допълнителни резерви за справяне с кризата се споменават и все още неусвоените от България 546 милиона евро по европейските структурни и инвестиционни фондове, които страните членки да използват срещу заразата, вместо, както практиката е досега, да връщат средствата в хазната на Съюза.


С настоящото писмо, освен да подчертаем, че сектор култура е сред най-уязвимите

сектори от пандемията на коронавируса, и че за да осигурим неговото бъдещо съществуване ще са необходими финансови ресурси и спешни компенсаторни механизми, бихме искали да предложим на уважаемите институции, експертизата в управлението на мащабни културни прояви и европейски проекти на Българска фестивална асоциация чрез включването й в съвещателните и оперативните органи, които ще се занимават с последиците от възникналата криза. Нашият богат опит ще помогне съвместно с екипите на държавните администрации да извършим качествен и количествен анализ на ситуацията и отново да мислим и разработим стратегии и планове за действие, които да подпомогнат културните организации.


Уверени сме, че повече от всякога в момент на криза, държавните институции и гражданският сектор трябва да си подадат ръка и да действат заедно.С уважение,


Васил Димитров,

Председател на УС на БФА


Светлозара Христова,

Изпълнителен директор на БФА


18.03.2020 г.

град София

Comments


bottom of page