top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Столичната община в подкрепа на културния сектор в София в извънредното положение

Сред първите засегнати от извънредното положение и пандемията от COVID – 19 бяха творците и средищата за култура, като бяха затворени кина, художествени галерии, библиотеки, театри и концертни зали. Културният живот в столицата беше преустановен, прекъснати бяха срещите на живо между артисти и публика, фестивали и събития бяха отложени за по-благоприятно време.


📌Столичната община гарантира финансирането на утвърдените проекти по програма „Култура“, Календар на културните събития, програмите „Европа“, „Социални иновации“ и програмите на дирекция „Младежки дейности и спорт“.

📌Столичният общински съвет прие на 16-ти април мерки в подкрепа на културния сектор - адаптиране на одобрените проекти по Програма „Култура“ и Календара на културните събития и нова програма за подкрепа на независимите творци и културни оператори „СОЛИДАРНОСТ В КУЛТУРАТА“.

📌За одобрените проекти за 2020 г. - при невъзможност за изпълнение на първоначалния проект, организаторът ще може да променя негови параметри, но адаптирането не трябва да изменя целите му. Допустимо е изменение на дейности, графика и сроковете в рамките на календарната година, както и на подхода на реализация, в това число и провеждането му онлайн. Позволява се трансформиране на бюджетните пера в рамките на одобрения вече общ бюджет. Намалява се собственият принос на бенефициентите по Столична програма „Култура“ и се увеличават отпусканите от Столична община средства за административни разходи. За проектите по Календара на културните събития се въвежда междинно плащане на втори транш, а именно 40% от общото финансиране на събитието.

📌Новата програма „Солидарност в културата“ е с първоначален бюджет от 150 000 лв., който ще бъде допълнен със средствата от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредното положение. Тя е насочена към подкрепата на независими творци, културните пространства и организации с офис и екипи.

📌Програмата дава възможност на независимите творци да реализират и представят онлайн проекти през месеците май и юни, за което ще получат финансиране в размер на 1 000 лв.

📌Второто направление в програмата е ориентирано към екипи, които управляват неинституционални културни пространства и такива, които реализират независима културна дейност. Финансовата подкрепа може да е до 10 000 лв., като организациите, които развиват независима културна дейност, поддържат офис и екип могат да заложат в бюджета си административни разходи в размер до 25 % от стойността на проекта.


***

Материалът е изготвен на база на информация от Фейсбук страницата на Столица Култура.

Comentários


bottom of page