top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Сега Европа има нужда от култура и културата има нужда от Европа

Културната организация ENCATC съвместно с 38 европейски мрежи и институции, подписа отворено писмо, обръщайки се към представители на Европейския съюз и всички европейски страни, призовавайки всяка от тях да включи секторите на културата и живото изпълнение, както и артистите, в своите спешни фондове.


Глобалната пандемия с коронавируса засегна Европа тежко и в нейното ядро. Всеки ден, тя обръща живота на хората, начина, по който консумират, търгуват и пътуват. Това дълбоко поставя под въпрос нашите общества. Културният сектор, и по-специално секторът на изпълнението на живо, е силно засегнат от кризата. Ограничителните мерки, предприети от националните правителства, лимитираха основната му цел: обединяването на групи хора и възможността за споделяне на творчеството на артисти по едно и също време и в едно и също пространство.


Европа е нашето истинско работно поле. Творците винаги циркулират, лицето на Европа е именно обменът между творци. Тяхната работата, развитието на ансамбли, оркестри, компании, постановки, продукции и развитието на публиките на фестивали, концертни зали, театри, опери - всичко това се случва на европейско ниво. Трудностите, които изпитваме поради пандемията, са не само национална грижа, но и европейска.


Няколко европейски държави приеха спешни мерки за осигуряване на работа за артисти и и културни организации на национално ниво. Благодарни сме за това. Въпреки това, сравнявайки различните мерки в цяла Европа, отговорът е много различен в различните държави. Не можем да рискуваме някои страни да бъдат отстранени от културната карта на Европа вследствие на кризата.


След многобройни призиви, като тези от Culture Action Europe, Live Europe, както и отврени петиции, Европейската комисия вече обяви определен брой мерки към културния сектор, включително гъвкавост в управлението на културни програми, и ние сме благодарни за това. Все пак, няма да е достатъчно. Дойде време да покажем истинска европейска солидарност. По думите на комисаря Мария Габриел: „Често в смут хората прибягват до култура. Сега е наш ред да покажем своята благодарност към този сектор, съкровището на Европа."


Европейският съюз трябва да постави културата в сърцето на своя проект, тъй като той може да намери душата си само в художественото творчество и културното многообразие. Пандемията с коронавирус принуждава нашите политици да преразгледат задълбочено моделите. Като икономическа и политическа конструкция, Европейският съюз има възможност и задължение да се превърне в културна и хуманистична конструкция и за тази цел трябва да разполага с необходимите средства. Илюзия е да се мисли, че след няколко месеца концерти, спектакли, музеи ще продължат да същестуват оттам, където са спрели. Нашата работа ще бъде засегната от кризата дълго време.


Ето защо призоваваме всички страни в Европа: държавите-членки на ЕС и други европейски страни, да включат култура, изпълнението на живо и артистите в своите спешни фондове.


Ние също така призоваваме Европейския съюз и всички страни, съставящи Европейския съюз, да осъзнаят тази неотложност, да отделят значителна част от Coronavirus Response Investment Initiative за културния сектор, и по-специално сектора на живото изпълнение. Инвестирайте масово, спешно и задълбочено в Европа на културата.Пълния текст на писмото, всички негови адресати и всички подписали се организации и институции, ще откриете тук.

Comments


bottom of page