top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Позиция на БФА по повод конкурса на Национален фонд „Култура”

Updated: Oct 12, 2018

Публикуваме текста на официалното писмо, което Българска фестивална асоциация входира днес 21.12.2017г. (четвъртък) в Министерство на културата


До: Боил Банов Министър на културата на Р. България Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17


Копие до: Управителния съвет на Национален Фонд Култура Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17, ет.7

Относно: Позиция на Българска Фестивална Асоциация по повод публикуваните резултати от конкурса на Национален фонд „Култура” за финансиране на проектни предложения по културна програма за Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018г. 115 / 2017г.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОТ УС НА НФК,


Българска фестивална асоциация (накр. БФА) е представителна организация на фестивалите, чиято основна  цел е създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България. Членовете на БФА представят цялата гама сценични изкуства. Сред основните цели на БФА са: 


- Утвърждаване и разпространение на имиджа на фестивалите като важен фактор за културното, социалното и икономическо развитие на градовете и регионите, както в България, така и в Европа и по целия свят; - Изграждане на среда на доверие и градивен диалог в културния сектор между различни публични, частни и граждански институции;


С настоящото писмо и във връзка с публикуваните на интернет сайта на НФК резултати от конкурса на Национален фонд „Култура” за финансиране на проектни предложения по културна програма за Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018г. (http://ncf.bg/novini/rezultati-kpbpses-2018-g/44), бихме искали да Ви информираме, че намираме за неприемлива и не добра практика да не бъде публикувана информация за експертната комисия, както и за самите оценъчни карти на база, на които се извършва оценяването на кандидатите. Също така, липсата на етап за техническа оценка на проектите и възможност в определен от Комисията срок да бъдат отстранени допуснатите технически грешки по документацията, създава предпоставки добри идеи и качествени предложения да отпаднат от конкурса поради невнимание, а не заради смислови слабости.


За нас остава и сериозно озадачаващ факт как е възможно 9 (девет) от общо 9 (девет) кандидатствали по програмата на НФК наши редовни и асоциирани членове (а именно Фондация „Софийски музикални седмици“, Сдружение „Име“, Арт фест ЕООД, Кантус фирмус АД, Фондация „Формат СФФ“, Фондация „Аматерас“, Бългериан Лайв Мюзик ЕООД, Фондация „Виа фест“ и Столичен куклен театър) да не бъдат финансирани, изцяло или дори частично, за своите проекти. Всички те са организации със сериозен опит в управлението на мащабни културни проекти, разпознаваеми са в национален и международен план, притежават доказана във времето партньорска мрежа и капацитет за реализация на културни събития с ключово значение. Също така  сред посочените организации има носители на Европейския лейбъл за качество „Европа за Фестивалите, Фестивалите за Европа“ (ЕФФЕ) 2017-2018, а някои от тях имат и одобрени проекти в рамките на Председателството зад граница, което показва доверието към тях от страна на чуждестранните институции, в това число, Европейската Фестивална Асоциация, Посолства и Министерство на външните работи.


Впечатление ни прави и фактът, че извън културната програма на председателството остават проекти на сериозен брой наши партньорски организации, най-вече от независимия сектор, представители на неправителствения сектор, фокусиращи своята дейност върху презентиране на съвременните форми на изкуство и култура.


Силно сме разтревожени от начина, по който се случи този конкурс. Нека си припомним, че още първото публикуване на условията за кандидатстване по програмата предизвикаха сериозни напрежения и вълна на недоволство в полето на културните оператори. Аргументите на колегите-културни оператори бяха взети под внимание, последваха корекции по процедурата и повторно отваряне на конкурса. Резултатите от него обаче са също доста тревожни и симптоматични както за трудностите, които продължаваме да срещаме при съставяне на програми за финансиране в сектор култура на национално ниво, така и по отношение на разпознаваемостта на активните културни оператори, на представителите на независимия сектор от страна на културните институции.


Считаме, че финансовите инструменти трябва да се стремят към максимална прозрачност на всеки един етап от процеса на конкретната процедура и да бъдат реален „мост“ за осъществяване на качествени творчески идеи. В този смисъл сме силно разочаровани от така съставената културна програма на Българското председателство и очакваме класирането да бъде преразгледано, като предварително се публикуват критериите за оценка. В противен случай, Българска фестивална асоциация ще се обърне за съдействие към компетентните органи на национално ниво за финансова проверка, към Европейската Фестивална Асоциация (EFA), на която е редовен член и към Европейската комисия, която е основен партньор на Европейската Фестивална Асоциация (EFA).


Моля да ни уведомите за Вашето решение.


С уважение:                                                                                          20.12.2017г. Васил Димитров                                                                                   гр. София Председател на УС


Светлозара Христова Изпълнителен директор

Comentários


bottom of page