top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Кандидатствай за обучение, организирано от Европейската фестивална асоциация

Тема: Digital (R)Evolution: Communication and New Technologies Training - 1

22 - 25 януари 2020 - Антверпен, Белгия

Фестивалната академия обявява пилотна програма Дигитална (Р)еволюция: Комуникация и нови технологии, която ще се проведе между 22-25 януари 2020 г. в Антверпен - Белгия. Организирана в партньорство с deSingel, един от най-престижните мултидисциплинарни центрове по изкуства в Белгия, тази 4-дневна програма за обучение ще събере на едно място 35 мениджъри от цял свят, за да обмислят критично темата за цифровизацията и използването на новите технологии в областта на фестивалите.


Изкуствата са част от цифровата революция през последните години. Какво означава тази бързо променяща се еволюция за изкуствата, за художественото представяне на фестивалите, за възможностите й и за ограниченията, наложени в новия дигитален свят?


Заинтересованите, създатели и организатори на фестивали от цял ​​свят са поканени да кандидатстват за участие в тернинга до 15 юни 2019 г. чрез този линк.


Дигитализацията предлага множество нови възможности, позволяващи на хората да правят избор по безпрецедентен начин. От друга страна, колкото повече дигитализацията доминира в нашия живот, толкова повече можем да усетим и всички рискове. Необходим е обмен на знания в тази област; както и критично напредничаво мислене и размисли за регулациите.


Как могат да се използват нови технологии за привличане на повече хора да участват във фестивал и да имат достъп до изкуствата, каква е етиката, свързана с това, как новите технологии помагат за позиционирането на фестивала и неговото художествено представяне на публично ниво и до каква степен този процес гарантират самостоятелност при избора? Можем ли да използваме нови технологии, за да защитаваме социалните промени?


Интересувате ли се от обмен на иновативни инструменти и начини за реагиране на тези цифрови и технологични възможности, от формулирането на правилните въпроси, свързани с фестивалите и въздействието на дигитализацията и потенциала на новите технологии в областта на изкуствата и областта на фестивалите?


Ако отговорът е положителен, то присъединете се към пилотното издание на Digital (R) Evolution, новият модул за обучение на Фестивалната академия, който разглежда различни области от фестивалния мениджмънт (комуникация, маркетинг, социални медии, изграждане на общности, образователни програми, артистични избори...).


За повече информация за формата на обучението, програмата, профила на участниците, процедурата за кандидатстване, логистиката и др. моля посетете сайта на Фестивалната академия.


* * *

Материалът е изготвен на база на информация, получена от Европейската фестивална асоциация.


ความคิดเห็น


bottom of page