top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Проучване на EFA (Европейска Фестивална Асоциация) за нуждите на фестивалите

Всяко спиране на дейност, причинено от COVID-19, има осезаеми последици за всички нас. В този много труден момент се опитваме да съберем възможно най-много информация, за да бъдем заедно, да се вдъхновяваме взаимно и да насочваме нашия отговор, за да предоставим точна картина на правителствата и други финансиращи страни.Асоциацията на европейските фестивали Ви кани да отговорите на този въпросник, за да идентифицирате нуждите на сектора, както и да споделите най-добрите практики между Вас, общността. Вашите предложения ще бъдат подчертани в съобщения и изявления към политическите заинтересовани страни на равнище ЕС, както и други институции, които дават възможност за подкрепа (в сътрудничество с повече мрежи).


Въпросникът включва 15 въпроса: 10-те първи въпроса са за формулиране на предизвикателствата, пред които са изправени фестивалите; 5-те следващи са за събиране на вдъхновение и най-добри практики, от които всички могат на се възползват по пътя напред, включително и след кризата. Втори раздел е посветен на Вашата организация, така че да бъде ясно от чие име е попълнена анкетата.


Публикуваните резултати ще бъдат анонимни. Попълването отнема около 15 минути.


ЕФА Ви моли да изпратите отговорите си преди 30 април.


Проучването ще откриете тук.


Също така, Асоциацията е започнала да създава селекция от дигитални инструменти за разпространение на Вашите събития цифрово, за да Ви помогне в организирането на видеоконференции, срещи и уебинари. Вашият принос към този документ с инструменти и стратегии е добре дошъл!

Comments


bottom of page