top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Shape Horizon Europe 2021-2027

Дали културата и изкуствата ще бъдат част от Хоризонт Европа през 2021-2027 г.? Европейската комисия ви кани да кажете думата си относно бъдещите цели на основната си програма за научни изследвания и иновации. Консултацията ще приключи на 8 септември.


С предложения бюджет от 100 милиарда евро от 2021 до 2027 г., рамковата програма „Хоризонт Европа“ представлява най-голямата съвместна многонационална инвестиция в научни изследвания и иновации в Европа и е отворена за участници по целия свят.


Европейският парламент и Съветът съзаконодателите временно се договориха за законодателния пакет „Хоризонт Европа“. Въз основа на споразумението стратегически план ще предложи целевите въздействия върху инвестициите в научни изследвания и иновации, и приоритетите за първите четири години от прилагането на „Хоризонт Европа“.


Каним ви да допринесете към съвместното проектиране и да помогнете за оформянето на бъдещите инвестиции в научни изследвания и иновации, като отговорите на този въпросник. Отнема около 20 минути. Резултатите ще информират работата по първия стратегически план на Хоризонт Европа. Можете допълнително да се включите, като участвате в Европейските дни на научните изследвания и иновациите на 24-25-26 септември 2019 г. в Брюксел.***


Материалът е изготвен на база на информация от ec.europa.eu.

留言


bottom of page