top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Как TechSoup България подпомага НПО сектора?

Технологиите напредват мълниеносно, а тенденциите се сменят със „скоростта на светлината“. Това разбира се засяга и неправителствените организации, които се опитват да достигнат до определени таргет групи, за да получат подкрепа и да реализират повече проекти в полза на обществото. Именно затова секторът трябва да е подготвен за предизвикателстата на времето в технологичен план.

Помощници в случая не липсват. Глобалната програма TechSoup, чийто единствен представител за България е Фондацията „Работилница за граждански инициативи“, е платформа, която съдейства за реализиране на т.н „дигитализация" сред организациите. Kакто вече сме споменавали, TechSoup България предоставя дарения на технологични ресурси на НПО, читалища и обществени библиотеки у нас. Българските организации могат да се възползват от редица лицензирани софтуерни продукти, собственост на лидери на технологичния пазар, като Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits, както и първата българска компания дарител - Superhosting.


TechSoup България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. Oт 2009 година до сега интересът към тази възможност на национално ниво не спада. Изнесените по-долу резултати за 2019 година потвърждават това:

- 130 са организациите, одобрени за дарения на софтуер;

- направени са 59 поръчки на 135 продукта, чиято пазарна стойност е 92 000 евро; - продуктовият каталог на платформата нарасна с 4 нови дарителя – Amazon, Asana, Zoom и Flixbus.


Обобщените резултати само доказват положителното отношение на организациите. Работният им процес се оптимизира, а спестените средства от закупуване на лицензи, се използват за подпомагане на основните цели. А всеки, който представлява неправителствена организация или читалище, и желае да се възползва от предоставената възможност, може да го направи тук.

Comments


bottom of page