top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

КАК ВАШИЯТ ФЕСТИВАЛ ДА ПОЛУЧИ ЗВАНИЕТО „ЕВРОПЕЙСКИ ФЕСТИВАЛ“


Повече от 1550 фестивала в цяла Европа са носители на знака EFFE  - сартификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“. След като бяха оценени от международни експерти във фестивалния свят и десетки български форуми получиха това голямо признание още през 2015 г. Ако сте притежатели на лейбъла EFFE за 2019-2021, званието автоматично се продължава и за 2022-2023 г. Това означава, че вашият фестивал не трябва да кандидатства повторно.
Ако сте организиратори на фестивал и искате да се присъедините към общността на форумите със сартификат за качество EFFE, можете да регистрирате още сега вашия фестивал на FestivalFinder.eu. Трябва, обаче, да отговаряте на минимум 7 от следните 10 стандарта за качество:
1. представяне на последователна артистична програма;
2. подпомагане на художествено развитие (примери за това са: предлагане на резиденции на артисти, създаване на ново творчество и подкрепа на художествени изследвания);
3. предоставяне на възможности за изява във вашия фестивал на иновативни артисти;
4. фестивалът да е важен за местната общност, да включва и местни артисти;
5. да помага за увеличаване на достъпа до култура и привличане на разнообразна публика;
6. предприемане на мерки, за да бъде вашият фестивал по-устойчив. Това може да се отнася до околната среда, икономиката, бизнес моделите и социалните въздействия;
7. подпомагане и  насърчаване популяризирането на междукултурни връзки;
8. приемане на приобщаването като основен принцип и практика;
9. инвестиране в иновации и изграждане на капацитет;
10. ангажиране на публиката, например чрез образователни програми.
Не чакайте повече! Кандидатствайте сега!

Comentarios


bottom of page