top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

БФЖ набира участници в програма за общностно развитие

Български фонд за жените (БФЖ) стартира програма за общностно развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и активни хора в усилията им да сплотяват и мобилизират общностите си, да насърчи инициативи, свързани с обединяването на гражданите за по-добра обществена среда, да даде възможност за среща и обмен между различни общности и да популяризира включването на жените в общностното развитие.


Водещата цел на програмата е да популяризира и подпомогне неформалното включване и обединение на гражданите в разрешаването на обществени проблеми, останали встрани от държавната подкрепа. Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през кратко обучение, насочено към развиване на умения за изграждане и организиране на общности, а във втория етап включилите се ще получат от БФЖ стипендии в размер от 1000 до 2000 лева, с които да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициатива за подобряване на живота на всички в общността.


За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.). За да стартира своята програма, БФЖ обявява конкурс за участие в двудневен семинар, посветен на изграждането и организирането на общности, който ще се проведе между 23 и 26 януари 2020 година (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с участниците). В рамките на семинара ще бъде отговорено на въпроси като как да се обединим около обществено значими каузи, как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия, как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно, как и къде да търсим партньори и допирни точки.


Участвалите в семинара и получилите стипендии от БФЖ ще могат да популяризират своите идеи и общности в ефира на Радио София, медиен партньор на проекта.


Кой може да се включи в семинара?

Семинарът и програмата са отворени за участие за всички, които са над 16 години и които се чувстват част от определена общност (не се изисква формална принадлежност към гражданска организация и предишен опит) т.е. част от по-голяма група, която надхвърля границите на семейството и която обединява хората по място, време, интерес или друг признак. Общността има споделени ценности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова отговорност е силно. Предимство ще имат кандидати/ки с инициативи, които приоритетно облагодетелстват жените.


Какво ще Ви донесе участието в програмата?

Практически и теоретични познания как ефективно да създаваме, развиваме и поддържаме общности; Среща с други общностни лидери и възможност за обмен на идеи и създаване на нови партньорства; Финансиране в размер от 1000 до 2000 лева за реализация на проект, в който да се приложат темите и познанията от семинара; Възможност за медийно популяризиране на общността и проекта си.


Как да кандидатствате?

Чрез следния формуляр до 15 декември 2019 г. (включително)


Срокове

Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 13 ноември до 15 декември 2019 г. 

19 декември 2019 г. – обявяване на одобрените участници.

Семинарът ще се проведе между 23 и 26 януари 2020 г. в населено място в близост до гр. София /задължително е присъствието през цялото провеждане на семинара/.


Важно! 

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на семинара се поемат от Български фонд за жените.***


Материалът е подготвен на база на информация от уебсайта на БФЖ.

תגובות


bottom of page