top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Активни сесии на Национален фонд “Култура” лято – есен 2019 за музикални проекти

За периода от средата на юли до средата на октомври 2019 са активни 3 сесии на Национален фонд “Култура”, чрез които е възможно финансирането на различни музикални проекти. Програмите, по които има активни сесии са “Социално ангажирани изкуства”, “Мобилност” и “Творческо развитие”.Сесиите са профилирани и с различни периоди на реализация и отчет на спечелилите проекти. Необходима е предварителна регистрация в Национален фонд “Култура”. Подробно представяне на условията и допустимите за финансиране разходи в програмите, по които има активни сесии, вижте тук.

Програма “СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА” Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. До участие се допускат както културни  организации (включително медии), така и физически лица. Период за подаване на кандидатури: 27.03.2019 (11:00) – 05.09.2019 (15:00) Период на реализация на проектите: 15.10.2019 – 30.10.2020 Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020

Програма “МОБИЛНОСТ” Една от най-популярните и достъпни програми на Национален фонд “Култура” е отворена за културни организации (професионални и непрофесионални) и артисти (професионалисти и любители). Чрез тази програма Фондът финансира транспортните разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми. Активна е сесия IV за годината. Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 – 10.10.2019 Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 31.03.2019 Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.04.2020


Програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ” Програмата подкрепя разширяването на контактите, повишаването на квалификацията, професионалните умения и развитието на артисти, културни мениджъри и други типове професионалисти в сферата на изкуствата. До участие се допускат както културни  организации, така и физически лица. Сесия II / 2019 е в две части.


1. КРАТКОСРОЧНИ СЪБИТИЯ Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.


Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00) Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020 Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020


2. ДЪЛГОСРОЧНИ СЪБИТИЯ Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.


Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00) Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020 Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020 


 

* * *


Материалът е изготвен на база на информация от уебсайта на Българската музикална асоциация.

Comments


bottom of page