top of page

чт, 26.01

|

Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов"

ФОКУС ГРУПА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО "Българските фестивали - дигитални перспективи"

Фокус групата е част от изследване на дигиталните активности на фестивалите по проекта “Българските фестивали - дигитални перспективи”, за който БФА спечели финансиране от НФ "Култура" по програма "Публики"

ФОКУС ГРУПА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО "Българските фестивали - дигитални перспективи"
ФОКУС ГРУПА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО "Българските фестивали - дигитални перспективи"

Time & Location

26.01.2023 г., 12:00 ч. – 14:30 ч. Гринуич+2

Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", ul. "Rafael Mihaylov" 1, 5000 Veliko Tarnovo Center, Veliko Tarnovo, Bulgaria

About the event

Проектът "Българските фестивали - дигитални перспективи" изследва качеството на дигиталните активности на 50 български фестивала, членуващи в Българската фестивална асоциация, с фокус фестивалите в Бургас, Русе и Велико Търново. Със съдействието на привлечени експерти с доказан опит и професионални качества се тестват модели на ефективни комуникации. В резултат от реализацията на проекта ще се подобри диалога на организаторите с публиката и ще се повиши капацитета за ползване на предимствата на дигиталната среда.

Проектът включва анализ на дигиталните ресурси на българските фестивали, членове на БФА - уеб сайтове, страници, профили и общности във фейсбук, инстаграм и ютюб. Провеждането на онлайн анкета сред потребителите на дигитално съдържание ще допълни идентифицирането на постиженията и проблемите в сектора. Специален акцент в дейностите са публиките в отдалечените от столицата градски центрове под 300 000 жители. Ще се проведат три фокус групи в Бургас, Велико Търново и Русе с представители на целевите групи: културен и неправителствен сектор/включително уязвими групи/, училищно и висше образование, бизнес, свободни професии /лекари, архитекти, строителни инженери, юристи/. Изводите и препоръките от тях ще послужат за промяна на облика на фестивалите и привличане на нови аудитории. В резултат от обмяната на идеи и подобрената  комуникация ще се направи тестова информационна кампания в три избрани от партньорите - общини събития във фестивали, осъществяващи се в в районите на Велико Търново, в гр. Бургас и в гр. Русе.

Share this event

bottom of page