Водна кула арт фест

Юни 2020, София

Сдружение ИМЕ е формирано през 2004 от група творци с цел облагородяването на значими сгради и превръщането им в артистични резидентни центрове – първата такава сграда е водната кула в кв. Лозенец, София, където със съвместни усилия, от съвсем практично естество дойде и признанието на цялостния проект за създаване на фестивал за съвременни изкуства в алтернативни пространства, а именно – Водна кула арт фест включен в картата на значими културни събития в София, а и в Европа. Така от малка локална инициатива, проектът прерасна в духовно средище на мнозина, както от града така и извън него.

Какво го прави уникален ?

  • През годините Водна кула арт фест се разви до най-голямата международна платформа за обмен на идеи и изкуство в България, започната като артистична инициатива и привлякла повече от 800 артисти, работещи с сферата на социално ангажираното изкуство от цял свят.

 

Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy