top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

VII Национална конференция "Достъп на младите хора до култура: ролята на фестивалите по изкуствата"

Основна цел на конференцията е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, окуражаваща и

подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България.


Националната кампания "Достъп на младите хора до култура" е инициирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) през 2013 с подписването на Декларацията за достъп на младите хора до култура.

По време на I-вата Национална конференция „Достъп на младите хора до култура" редица ключови институции и над 80 български общини се присъединиха към Декларацията.

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие Декларацията за достъп на младите хора до култура с ясен план за действие - да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.

Българската фестивална асоциация има удоволствието да покани своите членове и последователи да се присъединят към Декларацията за достъп на младите хора до култура!


Значима е предстоящата VII Национална конференция "Достъп на младите хора до култура: ролята на фестивалите по изкуствата", която БАРОК и Граждански институт, с подкрепата на община Варна, организират на 12 август, понеделник, от 9:00 до 17:30 ч. в Юнашки салон във Варна, на бул. „Христо Ботев“ 1, по повод Международния ден на младежта.

Ще бъдат раздадени награди ПроКултура 2019 като тази година за пръв път ще бъдат обявени награди в Категория „Фестивал" в девет области.


Ето и пълният списък с категории:

Категория „Държавен културен институт“

Категория „Общински културен институт“

Категория „Културна организация“

Категория „Община“

Категория „Детска градина“

Категория „Училище“

Категория „Гражданска организация“

Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет)

Категория „Фестивал“ (в девет области: Музика; Театър; Танц;

Кино; Визуални изкуства; Литература; Фолклор; Дигитални изкуства

и технологии; Многожанров)


При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2018 година до момента.


Критерии за оценка за номинациите на наградите ПроКултура 2019 ще откриете тук.


Заявление за номинация за годишна награда ПроКултура има прикачено тук.


Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 5 август 2019 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg.


В периода от 7-11 август 2019 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.

Награждаването ще се състои на 11 август, неделя. Информация за специфични час и локация - скоро!

По-подробна информация за кампанията, за предишните конференции и награди може да откриете на страницата на Барок и на Фейсбук страницата на кампанията.* * *


Материалът е изготвен на база на информация, подадена от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК).

Opmerkingen


bottom of page