top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

19 – ТО АТЕЛИЕ ЗА МЛАДИ ФЕСТИВАЛНИ МЕНИДЖЪРИ – НА ЖИВО В МОНРЕАЛ И ОНЛАЙН

50 организатори на фестивали от 18 страни ще се срещнат в Монреал, Канада от 1 до 7 юни 2022 по време на FTA - Festival TransAmériquesАкадемията на форума има удоволствието да покани нови мениджъри на фестивали да се срещнат с експертни фестивални лидери в 19-то издание на Atelier for Young Festival Managers. Темите са свързани с днешните предизвикателства и ролята, която фестивалите, изкуството и културата могат да играят в тях. Ателието е за придобиване на нови гледни точки, изследване на същността на фестивалите в глобален контекст, споделяне и обмен на опит и размисъл върху темите, които вълнуват всички. Менторите и гост-лекторите ще споделят своя богат опит, ще разкажат както за успехите си, така и за неуспехите си и ще отговарят на въпросите на участниците честно и открито като действат не само като лектори, но и като истински ментори.
Част от програмата можете да проследите и онлайн чрез фейсбук страницата https://www.facebook.com/TheFestivalAcademy

Comments


bottom of page