Трета сесия по програма "Творчески стипендии" на Национален Фонд Култура


Управителният съвет на НФ „Култура“ взе решение за обявяване на трета сесия по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“.


Нейните условия ще бъдат публикувани на електронната страница на фонда, а решението на Управителния съвет предвижда преразглеждане на всички отхвърлени на предишните две сесии кандидатури в съответствие с изискванията на новата сесия.


Пълните условия и срокове за кандидатстване тук.


Успех, колеги и артисти!***


Материалът е подготвен на база на информация от уебсайта на Национален Фонд Култура.