top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Столична програма „Култура” 2023 г.Започва приемането на документи за кандидатстване по Столична програма „Култура” с проекти, които ще се реализират през 2023 г.

Срокът за подаване на проекти е от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., включително.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

Документи по Столична програма "Култура" – 2023 г.:

Информационни дни за кандидатстване по Столична програма "Култура":

На 17, 19 и 20 октомври 2022 г. ще се проведат информационни дни за кандидатстване в сесията на Столична програма „Култура” за 2023 г.

Програмата включва три модула, които ще бъдат представени във всеки от трите дни:

·Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;

·Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;

·Електронно подаване на документи.

График:

·17 октомври, понеделник, от 11.00 до 14.00 ч.

·19 октомври, сряда, от 14.00 до 17.00 ч.

·20 октомври, четвъртък, от 11.00 до 14.00 ч.

Обучението ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex. То е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни електронно заявление на: https://forms.gle/McZ7FAUn9co3dGLz6. Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.

Обучение на тема: "Подготовка на проекти и развитие на проектна идея за начинаещи"

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столична община ще проведе обучение, което е насочено към артисти/организации които искат да подобрят уменията си в писането на проекти, квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Обучението е специализирано и не покрива тематиката на информационните дни за кантдидатстване в актуалната сесия на Програма „Култура“, които Столична община организира ежегодно.

Модули:

·Кога да кандидатстваме с проект? Как да четем условията на програмите?

·Разликата между цели, дейности, резултати, въздействие.

·Как да представим проекта, така че да бъде разбрана идеята ни?

·Бюджетиране на проект.

·Важните детайли.

·Отчитане на проекта, мониторинг и оценка.

За кого е обучението?

Обучението е насочено към артисти/организации, които искат да подобрят уменията си в писането на своите първи проекти проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Могат да участват артисти или организации, които имат до три успешно реализирани проекта, подкрепени от финансиращи програми.

Дати на провеждане и часове: 10, 11 и 12 октомври – от 10.00 до 16.00 ч. на пл."Славейков" №4, ет.4, Зала "Виктория"

Обучението ще се проведе в групи до 20 човека.

Срокът за записване е до 6 октомври. Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни електронно заявление на: https://forms.gle/1Fmzs8GVeQmxz2pi7. При попълване на заявката се избират възможните за участника дати.

На 7 октомври дирекция "Култура" ще изготви списъци с групите и ще уведоми всеки участник на имейл за датата, за която е записан.


Comentarios


bottom of page