top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Среща на Еврокомисарят Мария Габриел с творчески фестивали относно техните нужди и отговорности

Коронавирусът удари изключително тежко културните и творческите сектори, по-специално фестивалния сектор, каквото посочва и проведеното през април и май проучване на Европейската Фестивална Асоциация - European Festivals Association (EFA). Оцеляването на множество фестивали е застрашено. В същото време, основна задача е за всички заинтересовани страни да подчертаят необходимостта от изкуствата в нашия живот и да се ангажираме с тяхното възраждане. Това трябва да доведе до увеличена финансова подкрепа за сектора.


Фестивалите и културните и творческите индустрии генерират 509 милиарда евро годишно и допринасят 5,3% от БВП на Европа. Те осигуряват 12 милиона работни места, които представляват 7,5% от заетостта в ЕС. Туризмът представлява около 10,3% от европейския БВП. 40% от туристите споделят, че изборът им на дестинация е свързан с културата.


Представителите на фестивали на изкуствата се срещнаха на 23 юни с Еврокомисаря Мария Габриел, за да дебатират жизненоважния принос на фестивалите за Европа и засилването на програмата „Творческа Европа“ от 2021-2027 г. 41 представители на фестивали, градове, спонсори, медии, академии участваха в тази дигитална кръгла маса и заключиха, че:


- Фестивалите са готови да бъдат платформи за експериментиране; за засилено партньорство с творци, публика и други заинтересованите страни за изследването на нови социални, художествени и политически идеи.


- Конкретни предложения на транснационално / континентално ниво включват FestivalFinder.eu на EFA, инициативата за фестивални градове, Схема на ЕС за награди и награди за фестивали под името EFFE: Европа за Фестивалите, Фестивалите за Европа, и глобалните взаимни програми за обучение на Фестивалната Академия.


- нови междусекторни програми в сътрудничество с градове, спонсори, медии, изследователи, филантропи и технологични партньори бяха представени като общ отговор на предизвикателството, пред което е изправено обществото. Те засилват идеята за трансекторния съюз на заинтересованите страни, в чиято основа са изкуствата и културата.


Според думите на комисарят Мария Габриел, „Европейското ръководство трябва да се основава на културата. Нуждаем се от конкретни проекти, инструменти, а също и да имаме всички различни заинтересовани страни в борда, за да се насърчи това и да има по-големи шансове за успех. Работа върху нови бизнес модели и партньорства, които не зависят от публичното финансиране. Но

фестивали, които са свързани основно с частни ресурси, са претърпели много. Трябва да намерим правилен баланс, за да изградим партньорства: има много потенциал и много предизвикателства."


Президентът на ЕФА Ян Брайърс сподели: „Сега е време да се съберем и предприемем действия за изграждане на бъдещето чрез споделяне на знания, разработване на дигитални инструменти за представяне на изкуства пред публика и събиране на средства за ограничаване на причинените загуби от пандемията. "


Срещата не забрави централната задача за всички мрежи и граждански обществени организации да повишат гласа си в призива за по-силни инвестиции в изкуства и култура чрез Creative Europe и други програми, както и необходимостта от въвеждане на европейска рамка за статута на артистите.


ЕФА е надежден съюз на създатели на фестивали, които говорят от името на фестивалите и общността.

Comentarios


bottom of page