top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Петиция: писмо до Европейската комисия и държавите-членки за подкрепа за културния секторКултурният и творческият сектор (CCS) в цяла Европа е силно засегнат от пандемията COVID-19. Събития и изпълнения на живо са отменени, а повечето културни пространства бяха принудени да затворят вратите си. Артистите са силно засегнати от прекратяването на техните изложби и възможности за изпълнение. В сектори, характеризиращи се със самостоятелна заетост, свободна практика и гъвкавост на работните места, съчетани с малък или никакъв достъп до социални помощи, загубата на доходи представлява пряка и непосредствена заплаха за съществуването на автори, изпълнители и всички културни оператори, много от които вече са били в трудно положение преди настоящата криза. В условията на криза културата е по-важна от всякога. Милиони граждани са затворени в домовете си и именно музиката, филмите, книгите и онлайн представленията представляват източник на утеха и надежда. Те са основен фактор за психологическото благополучие и играят ключова роля за укрепване на чувството за общност. Без незабавни действия негативните последици от тази криза ще засегнат много повече от нашата икономика. Може да не успеем да се възстановим от този „културен шок“ в продължение на много години, губейки голяма част от богатството и разнообразието на европейската културна сцена.


Наша отговорност е да защитаваме и подкрепяме културната екосистема и творците в цяла Европа, за да гарантираме, че те могат да продължат да създават култура и изкуство през тези трудни времена и в бъдеще.


Призоваваме Европейската комисия и държавите-членки да предприемат незабавни действия по координиран начин и да направят всичко необходимо, за да смекчат негативните последици от кризата COVID-19 върху културния и творческия сектор, особено независимите творци, както и малките и средните бизнеси и асоциации. Необходими са активни, мащабни и интегрирани мерки във всички области на политиката, за да се постигне силно и устойчиво въздействие както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.


В краткосрочен план ние изискваме следните незабавни и безбюрократични инициативи: > Финансова помощ на културния и творческия сектор и на цялата културна екосистема, включително чрез Инициативата за инвестиране в отговор на Коронавируса, пропорционално на размера на CCS в нашата икономика. > Гарантиране на достъп до безработица и други социални придобивки за всички професионалисти в областта на културата, като се обърне специално внимание на работници на свободна практика, самостоятелно заетите лица и други при нетипични форми на работа, включително творци, идващи от културни малцинства, и предоставяне на обезщетение за прекратяване на доходите. > Предоставяне на спешна помощ на културни специалисти, особено ако те са независимите, както и на малки и средни културни компании, например под формата на данъчни облекчения, заеми, (микро) кредити, компенсации за загуби и невъзстановими разходи. > Прилагане на фискални мерки за облекчаване на натиска върху CCS и стимулиране на възстановяването на потреблението на културни услуги.


След като кризата COVID-19 приключи, ЕС трябва: > Да създаде адекватно финансиран пакет от стимули за културни творци в цяла Европа, за да се справят с дългосрочните ефекти върху сектора. Този пакет също трябва да включва правно улеснение за мобилността на артистите и техните произведения, например по отношение на данъчните и визовите разпоредби. > Да защити сектора от бъдещи сътресения, по-специално чрез засилване на социалното му измерение и адаптиране на правилата за социално осигуряване и трудови права, като се вземе предвид многообразието на работната сила за културния сектор. > Да увеличи публичното финансиране на изкуствата и културата, като същевременно бъде осигурен достъп до други източници на финансиране.Пълната информация, както и петицията, която може да подпишете, ще откриете тук.

Comentários


bottom of page