top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Отворена покана Наследство | Open Call Legacy 2019 - 2021

Отворена покана Наследство за проектни предложения е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.


Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив, продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата и предоставяне на възможност за разширяване на създадени партньорства, утвърждаване на генерирания културен потенциал и надграждане на придобития капацитет.

Отворената покана е естествено продължение на основните цели в работата на фондация „Пловдив 2019“, а именно създаването на богат културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето към европейската и международна сцена.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив в периода 2020 - 2021 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК.

Проектните предложения се разпредлят в три направления: - Направление 1: Кандидатстване за финансиране до 450 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 60 %/. - Направление 2: Кандидатстване за финансиране до 70 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 50 %/. - Направление 3: Кандидатстване за финансиране до 10 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 %/. Поканата е насочена към предложения за събития, представящи: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.

Проектните предложения следва да са съобразени с: - Темите и концепциите на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 / детайли ще откриете тук. - Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика; - Изискването за развиване и стремеж към дългосрочно партньорство и устойчивост на проекта; - Действащото българско законодателство.

* Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана:

3 000 000,00 лв. * Период на кандидатстване: от 21 октомври до 30 ноември 2019 г. * Период за реализация на проектите: от 1 февруари 2020 г. до 30 ноември 2021 г., като проектните предложения могат да предвиждат събития и в 2020 и в 2021 г.

Пълната информация може да откриете тук.

Comments


bottom of page