top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Националният студентски дом създава Фонд „Сцена за независими артисти“

С грижа за независимите артисти и за изкуството, което създават, макар и в трудни условия, Националният студентски дом (НСД) учредява Фонд „Сцена за независими артисти“. Целта е чрез него да се подпомогне провеждането на събития на независими артисти в Студентския дом, и не само там, след приключването на извънредното положение.


Националният студентски дом ще осигури необходимия бюджет за провеждането на 10 концерта и представления на независими артисти на сцената на институцията. Средствата се осигуряват като дарение от директора на НСД, за да може да се покрие минималната тарифа за провеждането на тези събития в Студентския дом. По този начин артистите ще бъдат освободени от заплащане на такса за ползване на залите, която покрива времето на сценичната изява.


Обичайно при организиране на събития в Националния студентски дом независимите артисти следва да заплатят символична такса за почасово ползване на залите, която покрива разходите, необходими за охрана и почистване на сградата, както и режийните разходи, свързани с подготовката и провеждането на културните събития. Твърде често обаче дори тези минимални разходи се явяват пречка за независими музиканти, театрали, художници или писатели, които разчитат на ограничени приходи от продажба на билети или дарения от своята аудитория, обясняват организаторите.


Ето защо ръководството на НСД предлага на Министерството на културата и на общинските власти в страната да последват примера на Студентския дом и да създадат подобни фондове на национално и местно равнище, чрез които да се осигури целево финансиране за провеждането на независими събития в зали, сцени и други пространства за култура и изкуство. Финансиране, което да послужи за безвъзмездното обезпечаване на изяви на независими артисти в тези културни институти, отвъд обичайните им календарни програми. Това би могло да се превърне в полезна анти-кризисна мярка в подкрепа на независимия културен сектор след края на кризата с Covid-19, което да направи достъпна за творците изявата им в големи събитийни пространства като НДК, в театралните салони в цялата страна, както и в независими културни центрове – галерии, клубове и други арт пространства.


Подробности за благородната инициатива и как независимите артисти могат да кандидатстват за включване в нея, разказа в „Артефир“ директорът на Националния студентски дом Христиан Даскалов, чиято е идеята за създаването на фонда.***


Материалът е изготвен на база на информация от сайта на БНР.

Kommentare


bottom of page