• BulgarianFestAssociation

Министерството на културата с финансова подкрепа за независими организации

Три са отворените сесии на Министерството на културата за финансова подкрепа за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областите: музикално изкуство, театрално изкуство и танцово изкуство.

И в трите отворени сесии, крайният срок за кандидатстване е 18.06.2020.


Събират се предложения за финансова подкрепа на проекти за създаване на концерти и спектакли в областта на музикалното, танцовото и театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност, които не са държавни или общински културни институти.


Общата сума за финансиране на проекти е 500 000 лв. на сесия.


Повече информация за критериите, сроковете и необходимите документи може да откриете тук.

Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy