top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Мерките за творците и организациите в областта на културата и изкуството


Три минимални работни заплати и начислени осигуровки за два месеца от времето на извънредното положение и един месец след неговата отмяна са предвидени в бюджета за подпомагане на независимите творци. Мярката се отнася за лица, работещи на свободна практика в сферата на културата и изкуството, които се самоосигуряват по БУЛСТАТ или са ангажирани на базата на граждански и авторски договори. Това е само една от мерките на правителството за подпомагане на творците и организациите в областта на културата и на изкуствата, които бяха представени в Министерския съвет днес. От нея ще могат да се възползват най-нуждаещите се артисти в свободния сектор, които декларират доходи до 1000 лева на месец, получен през изминалата 2019 година. Министърът на културата Боил Банов обяви правителствените решения в подкрепа на един от най-засегнатите сектори от кризата, причинена от COVID-19. Спешната помощ цели повишаване издръжливостта на сектора му в краткосрочен и дългосрочен план. В брифинга участва и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и представители на независимите творци – Атанас Маев и Людмила Дяковска, които участват в работните групи към Министерството на културата.


2200 са свободните артисти в страната, уточни министър Банов, като цитира данни от Националния осигурителен институт. По данни на Националната агенция за приходите около половината от тях ще могат да се възползват от тази мярка, уточни министърът на културата. Артистите с доходи над тази сума ще могат да се възползват от друг вид подкрепа - безлихвения заем от 1500 лева на месец с период за връщане от 10 години. Двете мерки обаче не могат да се дублират. Министър Боил Банов уточни, че по тях ще може да се кандидатства по ясни и опростени критерии пред фонд „Култура“ към Министерството на културата, като още на следващото заседание на Министерския съвет процедурата ще бъде регламентирана. Средствата ще бъдат от националния бюджет.


Институциите и работните групи ще направят всичко възможно двете мерки да започнат да действат още в края на месец април.


Очакваме около 1200 души да бъдат подкрепени по тази мярка. Неслучайно сме се спрели на критерий именно работна заплата, уточни министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя изчисли, че тази помощ ще струва около 2 милиона и 700 хиляди лева на държавата. В допълнение по Националния план за действие и заетостта ще продължи работата по програма „Мелпомена“ за 2 милиона лева, за 230 работни места в държавните и общинските театри, за музикалните и продуцентските къщи. „Работните места могат и да са повече, защото ние подкрепяме една работна заплата, но гъвкавото работно време може да даде възможност на повече хора да се възползват от нея“, допълни социалният министър. Програмата се изпълнява съвместно с Министерството на културата и Съюза на артистите и ще действа през цялата настояща година.


„Много държа хората, които ще се възползват от тази мярка, да имат самочувствие и спокойно да се заявят. Това не е социална помощ, а мярка, за да може те спокойно да работят за връщането на нашия дух и позитивна нагласа към живота след кризата“, каза министър Боил Банов.


Министърът благодари на министър Сачева и екипите в работните групи, на представителите на независимите творци и Съюза на артистите за постигнатото съгласие. Министърът на културата обобщи всички мерки, взети по време на срещите в работните групи между експертите на Министерството и представителите на свободния сектор, по време на които бяха обсъдени механизмите и стимулите в помощ на свободния сектор за преодоляване на кризата през последните три седмици. „Разработваме и механизми за след извънредното положение“, отбеляза още министърът на културата. Сред тях са възможностите за финансиране на проекти по програмите на Национален фонд „Култура“, сесиите на специализираните дирекции на Министерството на културата, насочени към свободния сектор. Ще бъде удължен не само размерът на тези проекти, но и срокът за изпълнението им във времето, за да има стабилност на екипите, които участват в тях, обясни министърът. В правилата им допълнително ще бъде заложено включване на допустими разходи до 25% или до 30% на разходи за персонал и административни разходи.


Има възможност организациите да кандидатстват и по програмата „60:40“ за запазване на работните места. Министър Дeница Сачева уточни, че до днешна дата 1553 заявления са подадени в МТСП по програмата „60:40“, част от които са в областта на културата и изкуствата и се отнася до над 22 015 служители и работници в тази сфера. Тя припомни всички възможни социални мерки, предприети от правителството за подпомагане на различни групи в обществото.


По отношение на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства с постановление от 8 април Министерският съвет осигури субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски на творците за периода от началото на въведеното извънредно положение и до 6 месеца, припомни още министърът на културата.


Представителите на свободните артисти Людмила Дяковска и Атанас Маев заявиха задоволството си от проведените преговори и готовност съвместната работа с институциите да продължи. „Нека не бъдем нагли, а да попитаме за минимума и за възможността да върнем духа на всички хора, които заедно с нас минават през тази криза“, каза Людмила Дяковска по време на брифинга. Тя обясни какво стои зад съчетанието „независими артисти“ за хората, които се чудят защо те имат нужда от подкрепа. Това са тези, които поддържат театрални, балетни и танцови школи, артистите в частните театри, арт организации и галерии, технически лица и други в целия частен сектор в областта на културата и изкуствата, които подпомагат държавния сектор. Двата вида институти не могат и не трябва да бъдат разграничавани в бъдеще, посочи тя и призова и други общини в страната да последват примера на Столична община, която преструктурира бюджета си в посока подпомагане на културните организации.


Арт мениджърът Атанас Маев изрази от името на организациите, които представлява, удовлетвореност от социалната подкрепа от страна на институциите, както и надежда, че партньорството ще продължи и в бъдеще. Преговорите за структурна подкрепа за независимите културни организации продължават с министър Банов.


„Продължаваме заедно и ежедневно“, потвърди министърът на културата Боил Банов.

Comments


bottom of page