top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Лятно училище за НПО Аркутино 2019

През 2019 г. Лятното училище за НПО ще се проведе в периода от 23 до 28 септември във ваканционен комплекс „Свети Тома“, разположен на нос Хумата в границите на резерват „Аркутино“ между Созопол и Приморско.


В Лятното училище може да се включите, като попълните настоящия онлайн формуляр за кандидатстване до 25 август 2019, включително.

Участието в Лятно училище за НПО през 2019 г. гарантира знание, полезно и важно за всички хора, които работят в граждански организации, задруга с познати и непознати, много забавление в симбиоза с учебния процес през позитивни емоции и лидерство.


Чрез обучителната програма ще бъдат предадени уроци за правните изисквания към НПО, спазването на закона и управлението на организацията си по прозрачен и отчетен начин. Ще бъдете обучени на основните правила по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и изискванията на Агенция по вписванията към НПО. Ще разберете как нестопанските организации могат да извършват стопанска дейност и защо това не е забранено от закона, когато спазвате определени условия. Ще научите още и за данъчното облагане на НПО, принципите за добро управление, спецификите при защитата на личните данни и мерките срещу изпирането на пари.


Част от обучението са също значими знания в сферите финансова устойчивост и набиране на средства (принципите за доброто финансово управление и планиране, набирането на средства от корпоративни и индивидуални дарители), граждански организации - застъпници на каузи (инструментите на гражданското участие – кога, къде, какво, с кого – включително, ще разберете как се организира протест у нас), обществения имидж на гражданските организации. Двама журналисти (Надя Обретенова, БНТ, и Владо Йончев, OFFNews) и един обществен анализатор (Харалан Александров, социален антрополог) в нестандартен дискусионен формат ще споделят своята обективна, критична и градивна гледна точка към съвременните медийни тенденции.


Последно, но не на последно място, лятното училище ще включи трениране и менторство. През цялата програма на Лятното училище ще имате специална мисия – разделени в малки отбори заедно с други участници от школата, ще трябва да измислите общи стратегии и проекти за решаване на предварително поставени задачи. Отборите ще бъдат подкрепяни с насоки и съвети от най-добрите ментори от БЦНП и НПО Портала.


За да кандидатствате в Лятното училище, трябва да отговаряте на следните изисквания:

Да имате не повече от 5 години опит в неправителствения сектор; Към момента да работите в неправителствена организация по конкретни програми или инициативи (да не изпълнявате само административни или технически функции); Да имате възможност да присъствате на целия курс на обучение.


Кандидатурата Ви ще бъде допусната за разглеждане, ако: Официалният представител на организацията, която Ви номинира, е попълнил и изпратил електронния формуляр за кандидатстване в срок до 25 август 2019 г.


За участие в Лятното училище за НПО Аркутино 2019 се заплаща такса участие. Таксата включва настаняване в двойна стая и е в размер на 150 лева. При изрично заявено желание на участник за настаняване в единична стая и при наличие на такава възможност, участникът ще бъде настанен при заплащане на допълнителна такса. Останалите разходи по престоя (нощувки, храна и материали) се покриват от организатора. Транспортните разходи са за сметка на участниците.


Контакти: aylin@bcnl.org или тел.: 088 851 99 91, лице за контакт: Айлин Юмерова.


* * *


Материалът е изготвен на база на информация, подадена от уебсайта на Български център за нестопанско право.

Comments


bottom of page