top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

Европейският комисар Мария Габриел за спешните мерки за културния сектор

"Секторът на културата и творческите индустрии е сред най-силно засегнатите от пандемията и нейните последствия. По време на видеоконференцията с министрите на културата, обсъдихме предизвикателствата, взетите мерки от държавите членки и действията, които ще предприемем в подкрепа на културата и творчеството. Благодаря на Хърватското председателство за организираната дискусия и възможността за споделяне на информация и опит как най-добре да подкрепим нашите културни дейци, творци и артисти.


В своето изказване споделих, че Европейската комисия реагирахме със спешни мерки, които още този месец могат да бъдат приложени и на национално ниво от държавите.

✅ Чрез Инвестиционната инициатива CRII дадохме възможност на държавите да пренасочат средства за проекти там, където идентифицират необходимост, включително за културния и творческия сектор, при максимална гъвкавост и опростяване, без нужда от национално съфинансиране. ✅ Инструментът за солидарност SURE (100 млрд.евро) ще спомогне да се покрият разходите, свързани със създаването на краткосрочни национални схеми за заетост и други мерки за самостоятелно заети лица, включително и за независимите творци. ✅ Временната рамка за мерки за държавна помощ – в нея включихме и сектор култура. Тя дава възможност на държавите да предприемат редица гъвкави мерки, като субсидии за заплати, финансова подкрепа, напр. за отказани услуги, които не се покриват от съответните дружества, както и обезщетения за вредите, причинени от епидемията.

Обърнах внимание на спешните мерки по програма „Творческа Европа“: ✅ Удължихме сроковете за кандидатстване по програмата по текущите схеми. ✅ Ускорихме процедурите на оценка. Много скоро 48,5 млн.евро ще достигнат до културни организации, представили проекти за сътрудничество в областта на културата. ✅ Ще приложим специални мерки за подпомагане на кината под формата на „ваучери“ в контекста на подкрепата ни за мрежата Europa Cinemas. ✅ Подготвяме схема на стойност 2 млн. евро за подпомагане на трансграничното измерение на произведенията на сценичните изкуства, насочени към цифрова култура и виртуална мобилност. Ще се даде възможност за разходи като превод и повишаване на квалификацията във връзка с използването на цифрови инструменти. ✅ Ще мобилизираме допълнително финансиране за превод на книги. ✅ Съвместно с комисар Бретон ще работим за оптимизиране на параметрите на Гаранционния инструмент за културните и творчески индустрии, така че той да предлага по-добри условия за кредитиране на микро, малки и средни предприятия.


За популяризиране на онлайн културни дейности в извънредната ситуация, когато трябва да останем вкъщи, предприехме редица инициативи в социалните медии, като например кампанията #CreativeEuropeAtHome. Разбира се, приветствахме и инициативите на сектора, които в този момент ни помагат чрез създаденото от тях съдържание (филми, музика, спектакли, книги...) да преодолеем по-лесно днешната ситуация.


❗️ Две мои предложения получиха подкрепа: 1️⃣ Първо, създаване на платформа за споделяне на добри практики от държавите членки в подкрепа на културния сектор по време на кризата. Това ще ни позволи да идентифицираме мерки приложими не само в рамките на една страна. 2️⃣ Второто ми предложение е насочено към самия културен и творчески сектор. Вярвам в тяхната сила да познават най-добре това, което е необходимо да бъде предприето. И затова смятам да организирам и с тях подобна видеоконференция с цел създаване на платформа за споделяне на общи решения.


Накрая, беше важно да не ограничим дискусията само до спешните и краткосрочни мерки. Част от мерките трябва да адресират дългосрочна подкрепа за сектора. В този контекст силен бюджет на ЕС, ролята на програмата Хоризонт Европа и на Европейски институт по иновации и технологии бяха още веднъж подчертани.


Имаме още много работа. Но днешната среща беше добра стъпка в правилната посока. Разчитам на подкрепата на държавите членки и сектора, за да превърнем идеите в действия."

Comments


bottom of page