top of page
  • Writer's pictureBulgarianFestAssociation

АБVА - Архив на българските визуални изкуства, посветен на идните поколения

АБVА търси, документира, изучава и съхранява забележителни екземпляри и примери от времената на Царство България и Народната република. Отвъд всякакви безумни идеологии, абсолютната цел на този архив е да изкара отново на бял свят добре забравената или напълно непозната визуална естетика и среда, която е била част от всекидневния живот на предишните поколения. Защото познаването ѝ, до голяма степен, е мерител за културата на нацията.

Велин Андреев, 1982

Формално, АБVА съществува и под формата на фондация, чиято безкористна цел е да онагледява и възхвалява уменията и интелекта на българските творци. Да популяризира техните произведения, чрез дигитализиране на един придобиващ все по-колосални размери физически архив. Към днешна дата, АБVА разполага с над 1000 дигитализирани обекта и многократно повече, чакащи своя ред.


Архивът притежава физически и дигитални артефакти под формата на книги, каталози, периодика, запазени знаци, скици, плакати, брошури, опаковки, филателия и др. Заедно, тези произведения отразяват историята на визуалната комуникация в България от близкото и по-далечното минало.

АБVА е за всички. За студентите, които могат да откриват и да взимат пример от най-изявените представители на визуалните изкуства в България. За учителите и преподавателите, които могат да направят уроците и лекциите си по-интересни чрез статиите, фактологията и изображенията на Архива. За дизайнерите от всякакъв вид, които могат да обогатят проучванията си за своите проекти — от запазения знак, през опаковката до рекламата. АБVА е за любопитните, за ценителите и всички онези, които искат да познават визуалната история на България.

Можете да подкрепите АБVА, за да продължи да показва и напомня как са живели и творили хората преди нас. АБVА издава серии обекти в ограничени количества, за да се самофинансира. Подкрепяйки тези начинания, давате възможност да продължи обогатяването на архива, да бъде чист от реклами и да разшири сферите си на дейност. Ако желаете да направите дарение, искате да помогнете или имате предложение за партньорство, свържете се с АБVА.***


Материалът е изготвен на база на информация от уебсайта на АБVA.

Comments


bottom of page