top of page

Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

12 - 15 Септември 2024, Варна

logo_edited.png
Билети предстои да бъдат пуснати в продажба

От 1982 г. конкурсът носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров – основател на съвременната българска хорова школа.


От 1989 г. Международният хоров конкурс е член на организационния комитет на Международния конкурс „Grand Prix Europe“, който се провежда последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Марибор (Словения), Варна (България) и Толоса (Испания).


Шесте горепосочени хорови конкурса са едни от най-престижните в Европа и се ползват с авторитет благодарение на дългогодишните си традиции, добра организация и високо художествено ниво.

Какво го прави уникален ?

С провеждането на конкурса се поставят следните основни цели:

  • Популяризиране на българското хорово изкуство и песенно творчесво. В регламента на конкурса е включена по една задължителна българска песен за всяка категория. Има и специална награда за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор.

  • Популяризиране на европейското хорово наследство от различните епохи и стилове сред децата и младежите.

  • Обмен на нотна литература, обмен на информация, контакти между българските и чуждестранни диригенти, хористи и хорови деятели.

bottom of page