Европейски месец на фотографията

Май - Юни 2020, София

Eвропейски Месец на фотографията през 2018 г. бе с 9-то поредно издание,
с тема СИЛА и с етикет „Забележителен фестивал“ на Европейската
Фестивална Асоциация. В рамките на инициативата се провежда Фотоакадемика - единственият български конкурс за фотография, който се организира 19 поредни години без прекъсване и участието в него и във фестивала е престиж за авторите. Организаторът Фотографска академия (НСФА), традиционно представи гостуваща изложба от Fotoevidence Book Award и World Press Photo, както и редица други чуждестранни и родни автори. България чрез НСФА бе и домакин на 39-то FIAP Международно младежкото дигитално биенале с откриване и изложба в Национа лен дворец на културата. 

Какво го прави уникален ?

  • Всяка година се присъждат и отличия за принос към българската фотография, на автори оставили своя почерк не само като фотографи, но и като хора предаващи своя опит на поколенията.

Сдружение БФА

Българска фестивална асоциация е неправителствена организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

ЕЛ. ПОЩА: office@bfa.bg

БУЛСТАТ: 176405283

© 2023 by BFA. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy